நெஞ்சுருகப்பாடுகின்றோம் வருவாய் - அம்மன் பாடல் வரிகள்

நெஞ்சுருகப்பாடுகின்றோம் வருவாய் - அம்மன் பாடல் வரிகள்

  நெஞ்சுருகப்பாடுகின்றோம் வருவாய் - அம்மன் பாடல் வரிகள் நெஞ்சுருகப்பாடுகின்றோம், வருவாய் நெறியுடனே வேண்டுகின்றோம், தருவாய் மனமுருக வாழ்த்துக...
Read More
தேனினும் இனிமைமிக்க தெய்வமே - அம்மன் பாடல் வரிகள்

தேனினும் இனிமைமிக்க தெய்வமே - அம்மன் பாடல் வரிகள்

  NO AUDIO தேனினும் இனிமைமிக்க தெய்வமே தேடுவோர்க்கு  கிடைக்கின்ற செல்வமே! வாடுகின்ற பயிர்களுக்கு அருமழையே !  வறுமையிலே உழல்பவர்க்கு அறுசுவைய...
Read More
வெண் மாலைச் சரத்துடன் - அம்மன் பாடல் வரிகள்

வெண் மாலைச் சரத்துடன் - அம்மன் பாடல் வரிகள்

  வெண் மாலைச் சரத்துடன்  வெண் நுரை மனத்துடன்  பொன் மானாய் மின்னும்  பெண் மணியே பேரொளியே! கண் என நினைப்பாட கண்ணீரை துடைத்துவிடும்!  கருணையே ...
Read More

Swami Ayyappa Devotional Songs

Murugan Devotional Songs

.

K.J.Yesudas Devotional Songs Lyrics

.