பாவம் கழுவிடும் பம்பா பாடல்வரிகள் - Pavam Kazhuvidum Pamba Lyrics

Ayyappa Devotional Song Lyrics Singer-K.J.Yesudas பாவம் கழுவிடும் பம்பா பாவம் அழித்திடும் பம்பா பாவ நாசினி பம்பா பூரண புண்ணிய நதி நீ பம்...
Read More

அந்தா வர்றார் ஐயப்பா பாடல்வரிகள் - Antha Varar Ayyappa Song Lyrics

Swami Ayyappa Devotional Song Lyrics அந்தா வர்றார் ஐயப்பா இந்தா வர்றார் ஐயப்பா ஐந்துமலை தான் கடந்து ஓடி வர்றார் ஐயப்பா அந்தா வர்றார் ஐயப்...
Read More

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.