ஆறெழுத்தில் ஒரு மந்திரமாம் பாடல் வரிகள்

  Singer - P.Susheela ஆறெழுத்தில் ஒரு மந்திரமாம் அனுதினம் ஓதிடும் மந்திரமாம் ஆறுதல் தந்திடும் மந்திரமாம் சரவணபவ எனும் மந்திரமாம் (ஆறெழுத்...
Read More

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.