திருமால் பெருமைக்கு நிகரேது

Singer: T.M.Soundarrajan தி ருமால் பெருமைக்கு நிகரேது தி ருமால் பெருமைக்கு நிகரேது - உன்றன் திருவடி நிழலுக்கு இணையேது!...
Read More

Madhurashtakam Lyrics in Kannada

ಅಧರಂ ಮಧುರಂ ವದನಂ ಮಧುರಂ ನಯನಂ ಮಧುರಂ ಹಸಿತಂ ಮಧುರಮ್ | ಹೃದಯಂ ಮಧುರಂ ಗಮನಂ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಧಿಪತೇರಖಿಲಂ ಮಧುರಮ್ || 1 || ವಚನಂ ಮಧುರಂ ಚರ...
Read More

Ella Dukhavum Theerthu Tharooo - Malayalam Lyrics

Singer - K.J.Yesudas എല്ലാ ദു : ഖവും തീര് ‍ ത്തു തരൂ ... എന് ‍ റെയ്യാ ശബരീവാസാ ... എല്ലാ ദോഷവും അകറ്റിടുവാന് ‍......
Read More

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.