Guru Paduka Stotram- Hindi

अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां। वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां॥१॥ ...
Read More

Aadi Paadi Alangaram Seithida Lyrics in Tamil

ஆடி   பாடி   ஆலங்காரம்   செய்திட   ஐயனை   அழை த் திடுவோம்  ... எங்கள்   ஐயப்பனை   அழை த் திடுவோம் மத   கஜ   வ...
Read More