சக்தி என்றாலவள் ஒரே சக்தி - அம்மன் பாடல் வரிகள்

சக்தி என்றாலவள் ஒரே சக்தி - அம்மன் பாடல் வரிகள்

சக்தி என்றாலவள் ஒரே சக்தி - அம்மன் பாடல் வரிகள் சக்தி என்றாலவள் ஒரே சக்தி சர்வமும் கை கொண்ட பராசக்தி சாதனையைச் செய்கின்ற ஓம் சக்தி சோதனைகள் ...
Read More
நெஞ்சுருகப்பாடுகின்றோம் வருவாய் - அம்மன் பாடல் வரிகள்

நெஞ்சுருகப்பாடுகின்றோம் வருவாய் - அம்மன் பாடல் வரிகள்

  நெஞ்சுருகப்பாடுகின்றோம் வருவாய் - அம்மன் பாடல் வரிகள் நெஞ்சுருகப்பாடுகின்றோம், வருவாய் நெறியுடனே வேண்டுகின்றோம், தருவாய் மனமுருக வாழ்த்துக...
Read More
தேனினும் இனிமைமிக்க தெய்வமே - அம்மன் பாடல் வரிகள்

தேனினும் இனிமைமிக்க தெய்வமே - அம்மன் பாடல் வரிகள்

  தேனினும் இனிமைமிக்க தெய்வமே தேடுவோர்க்கு  கிடைக்கின்ற செல்வமே! வாடுகின்ற பயிர்களுக்கு அருமழையே !  வறுமையிலே உழல்பவர்க்கு அறுசுவையே! பாடாதோ...
Read More
சோதிவடிவானவளே அம்மா - அம்மன் பாடல் வரிகள்

சோதிவடிவானவளே அம்மா - அம்மன் பாடல் வரிகள்

சோதிவடிவானவளே அம்மா!  ஆதி பராசக்தியே தாயே  சாதி சமயமின்றி நின்னை சரிசமமாய் எவரும் வணங்குவரே! நா நிலத்தின் நாயகியே  நல்லவர் தம் ஈஸ்வரியே!...
Read More
வெண் மாலைச் சரத்துடன் - அம்மன் பாடல் வரிகள்

வெண் மாலைச் சரத்துடன் - அம்மன் பாடல் வரிகள்

  வெண் மாலைச் சரத்துடன்  வெண் நுரை மனத்துடன்  பொன் மானாய் மின்னும்  பெண் மணியே பேரொளியே! கண் என நினைப்பாட கண்ணீரை துடைத்துவிடும்!  கருணையே ...
Read More

Ganesh Bhajans & Songs Lyrics

.

Lakshmi Bhajans & Songs Lyrics

.

Ganesh Chaturthi Season