விக்ன ராஜனே விநாயகனே - Vigna Rajane Vinayagne Lyrics Tamil

No Audio விக்ன ராஜனே விநாயகனே  வினைகள் தீர்க்கும் ஐங்கரனே!  ஆனை முகனே ஆதி மூலமே  அணைத்திட ஓடிவா ஆறுமுகன் சோதரனே! அகந்தை அழிக்கும் அகரமுதலோனே...
Read More

Swami Ayyappa Devotional Songs

Murugan Devotional Songs

.

K.J.Yesudas Devotional Songs Lyrics

.