வற்றாத பொய்கை ( அவனாசிப் பத்து ) - Vatrada Poygei Lyrics in Tamil

வற்றாத பொய்கை வளநாடு கண்டு மலைமேலிருந்த குமரா  அரோகரா உற்றார் எனக்கு ஒருபேரு மில்லை உமையாள் தனக்குமகனே முத்தாடைதந்து அடியேனை யாளும் முருகே...
Read More

Swami Ayyappa Devotional Songs

Murugan Devotional Songs

.

K.J.Yesudas Devotional Songs Lyrics

.