Sri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics in English
Venkatesa Mangalasasanam Lyrics


Sriyah Kanthaya Kalyana Nidhaye Nidhayerthinam

Sri Venkata Nivasaya Srinivasaya Mangalam || 1 ||


Lakshmi Savibhramaloka-subhru Vibhrama Chakshushe

Chakshushe Sarvalokanam Venkatesaya Mangalam || 2 ||


Sri Venkatadri Sringagra-mangalaha Bharananghraye

Mangalanam Nivasaya Venkatesaya Mangalam || 3 ||


Sarvavayava Soundarya Sampadha Sarvachethasam

Sada Sammohanayasthu Venkatesaya Mangalam || 4 ||


Nithyaya Niravadhyaya Sathyananda Chidhathmane

Sarvantharathmane Srimad Venkatesava Mangalam || 5 ||


Swathassarvavide Sarvasakthaye Sarvaseshine

Sulabhaya Suseelaya Venkatesaya Mangalam || 6 ||


Parasmai Brahmane Poorna Kamaya Paramathmane

Prayunje Parathathvaya Venkatesaya Mangalam || 7 ||


Akalathathva Masrantha Mathmanamanu-pasyatham.

Athripthya Mritha Rupaya Venkatesaya Mangalam || 8 ||


Prayah Swacharanow Pumsam Saranyathvena Panina

Kripaya Dhisathe Srimad-venkatesava Mangalam || 9 ||


Dhayamritha Tharanginya-stharangairiva Seethalaih

Apagaissinchalhe Viswam Venkatesava Mannalam || 10 ||


Sragbhushambara Hetheenam Sushamava Hamurthaye

Sarvarthi Samanavasthu Venkatesaya Mangalam || 11 ||


Sri Vaikunta Virakthaya Swami Pushkarineethate

Ramaya Ramamanaya Venkatesaya Mangalam || 12 ||


Srimad Sundarajamathru Manimanasavasine

Sarvaloka Nivasava Srinivasaya Mangalam || 13 ||


Mangalasasana Paraih Madacharya Purogamaih

Sarvaischa Purvairacharyaih Sathkrithayasthu, Mangalam || 14 ||


Sri Padmavatī Sameta Sri Sarinivasa Parabrahmane Namaḥ 

About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

1 comments:

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.