Ashtalakshmi Stotram in English
Adi Lakshmi 

(Primeval Lakshmi)

Sumanasa Vandhitha ,Sundari Madhavi 
Chandra Sahodhari Hemamaye,
Munigana Manditha , Moksha Pradhayini,
Manjula Bhashini , Veda Nuthe,
Pankaja Vasini Deva Supoojitha 
Sadguna Varshani , Santhiyuthe,
Jaya Jaya Hey Madhusoodhana Kamini 
Adhilakshmi Sada Palaya Maam.

Dhanya Lakshmi

(Lakshmi of Grains)

Ayio Kali Kalmasha Nasini, Kamini,
Vaidhika Roopini, Veda Maye,
Ksheera Samudhbhava Mangala Roopini,
Manthra Nivasini, Manthra Nuthe,
Mangala Dhayini, Ambuja Vasini, 
Deva Ganachridha Padayuthe,
Jaya Jaya Hey Madhusoodhana Kamini 
Dhanyalakshmi Sada Palaya Maam.


Dairya Lakshmi 

(Lakshmi of Courage)

Jaya Vara Varnini, Vaishnavi,
Bhargavi, Manthra Swaroopini, Manthra Maye,
Suragana Poojitha Seegra Phala Pradha,
Jnana Vikasini, Sasthra Nuthe,
Bhava Bhaya Harini, Papa Vimochini,
Sadu Janarchritha Pada Yuthe,
Jaya Jaya Hey Madhusoodhana Kamini 
Dairyalakshmi Sada Palaya Maam.


Gaja Lakshmi 

(Lakshmi of Elephants)

Jaya Jaya Durgathi Nasini Kamini,
Sarva Phala Pradha Sastra Maye,
Rathha Gaja Thuraga Padathi Samavrutha,
Parijana Manditha Loka Nuthe,
Harihara Brahma Supoojitha Sevitha ,
Thapa Nivarini Pada Yuthe,
Jaya Jaya Hey Madhusoodhana Kamini 
Gajalakshmi Sada Palaya Maam.


Santhana Lakshmi 
(Lakshmi of Projeny)

Ayi Kagha Vahini, Mohini, Chakrini,
Raga Vivrdhni , Jnana Maye,
Gunagana Varidhi , Loka Hithaishini ,
Swara Saptha Bhoosh*tha Gana Nuthe,
Sakala Surasura Deva Muneeswara ,
Manhava Vandhitha Padayuthe,
Jaya Jaya Hey Madhusoodhana Kamini 
Santhaanalakshmi Sada Palaya Maam.

Vijaya Lakshmi 

(Lakshmi of Victory)

Jaya Kamalasini, Sadgathi Dayini, 
Jnana Vikasini Gana Maye,
Anudina Marchitha Kumkuma Dhoosara 
Bhoosh*tha Vaasitha Vadhyanuthe,
Kanakadhara Sthuthi Vaibhava 
Vanditha Shankara Desika Manyapathe,
Jaya Jaya Hey Madhusoodhana Kamini 
Vijayalakshmi Sada Palaya Maam.

Vidya Lakshmi
 
(Lakshmi of Knowledge)

Pranatha Sureswari, Bharathi, Bhargavi 
Shoka Vinasini, Rathna Maye,
Mani Maya Bhoosh*tha Karma Vibhooshana,
Santhi Samavrutha Hasyamukhe,
Nava Nidhi Dhayini Kalimala Harini,
Kamitha Phalapradha Hasthayuthe,
Jaya Jaya Hey Madhusoodhana Kamini 
Vidyalakshmi Sada Palaya Maam.

Dhana Lakshmi 

(Lakshmi of Wealth)

Dhimidhimi Dhindhimi Dhindhimi Dhindhimi,
Dundubhi Nada Supoorna Maye,
 Ghumaghuma Ghumghuma Ghumghuma Ghumghuma,
Sankha Ninadha Suvadhyanoothe,
Veda Puranethihasa Supoojitha,
Vaidhika Marga Pradarsayuthe,
Jaya Jaya Hey Madhusoodhana Kamini 
Danalakshmi Sada Palaya Maam.


~~~~~About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

1 comments:

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.