வற்றாத பொய்கை ( அவனாசிப் பத்து ) - Vatrada Poygei Lyrics in Tamil

வற்றாத பொய்கை வளநாடு கண்டு மலைமேலிருந்த குமரா  அரோகரா உற்றார் எனக்கு ஒருபேரு மில்லை உமையாள் தனக்குமகனே முத்தாடைதந்து அடியேனை யாளும் முருகே...
Read More

Hanuman Bhajans & Songs Lyrics

.

Lord Shiva Bhajans & Devotional Songs Lyrics

.