காரிய சித்தி மாலை - Karya Sidhi Malai Lyrics in Tamil

காரிய சித்தி மாலை (காசிப முனிவர் இயற்றி,  கச்சியப்பர் மொழி பெயர்த்தது) 1. பந்தம் அகற்றும் அநந்தகுணப் பரப்பும் எவன்பால் உதிக்குமோ எந்த உ...
Read More

மஹாலக்ஷ்மி போற்றி - Mahalakshmi Potri Song Lyrics in Tamil

மஹாலக்ஷ்மி போற்றி  Mahalakshmi Potri  Singer - Nithyasree Mahadevan ஆதியாய் வந்த தேவி ஸ்ரீ ஆதி லக்ஷ்மி தாயே போற்றி   மனபயங்...
Read More

Songs for Purattasi Sani or Tirumala Shanivara

.

10 Durga Bhajans & Devotional Songs

.