ஆறு முகமான பொருள் வான் மகிழ வந்தான் பாடல்வரிகள்

Arumuruga


Murugan Devotional Song Lyrics
Singers : Soolamangalam Rajalakshmi & S. Janaki


ஆறு முகமான பொருள் 
வான் மகிழ வந்தான்
அழகன் இவன் முருகன் எனும் 
இனிய பெயர் கொண்டான்

ஆறு முகமான பொருள் 
வான் மகிழ வந்தான்
அழகன் இவன் முருகன் எனும் 
இனிய பெயர் கொண்டான்

கால மகள் பெற்ற மகன் 
கோல முகம் வாழ்க
கால மகள் பெற்ற மகன் 
கோல முகம் வாழ்க

கந்தன் என குமரன் என 
வந்த முகம் வாழ்க
கந்தன் என குமரன் என 
வந்த முகம் வாழ்க

ஆறு முகமான பொருள் 
வான் மகிழ வந்தான்
அழகன் இவன் முருகன் எனும் 
இனிய பெயர் கொண்டான்

🌺தாமரையில் பூத்து வந்த 
தங்க முகம் ஒன்று
தாமரையில் பூத்து வந்த 
தங்க முகம் ஒன்று

🌺பண் நிலவின் சாரெடுத்து 
வார்த்த முகம் ஒன்று
பண் நிலவின் சாரெடுத்து 
வார்த்த முகம் ஒன்று

🌺பால் மணமும் பூ மணமும் 
படிந்த முகம் ஒன்று
பால் மணமும் பூ மணமும் 
படிந்த முகம் ஒன்று

🌺பாவலர்க்கு பாடம் தரும் 
பளிங்கு முகம் ஒன்று
பாவலர்க்கு பாடம் தரும் 
பளிங்கு முகம் ஒன்று

🌺வேல் வடிவில் கண்ணிரண்டும் 
விளங்கு முகம் ஒன்று
வேல் வடிவில் கண்ணிரண்டும் 
விளங்கு முகம் ஒன்று

🌺வெள்ளி ரதம் போல வரும் 
பிள்ளை முகம் ஒன்று
வெள்ளி ரதம் போல வரும் 
பிள்ளை முகம் ஒன்று

ஆறு முகமான பொருள் 
வான் மகிழ வந்தான்
அழகன் இவன் முருகன் எனும் 
இனிய பெயர் கொண்டான்

ஆறு முகமான பொருள் 
வான் மகிழ வந்தான்
அழகன் இவன் முருகன் எனும் 
இனிய பெயர் கொண்டான்

🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺

About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Ganesh Bhajans & Songs Lyrics

.

Sri Lakshmi Bhajans & Devotional Songs Lyrics

.