Sri Vaidyanatha Ashtakam - Malayalam Lyrics

Sri Vaidyanatha Ashtakam in Malayalam ॥ വൈദ്യനാഥാഷ്ടകം ॥ ശ്രീരാമസൌമിത്രിജടായുവേദ ഷഡാനനാദിത്യ കുജാര്‍ചിതായ । ശ്രീനീലകണ്...
Read More

Sharanu Sharanu He Ganapanae Sharanu Benakanae - Kannada Song - English Lyrics

Singer - S P Balasubramanyam Ratnagarbha Ganapathim Samaashrayami Satatam Prat Navachana Gheyamaana Nijacharitra Vaibhava...
Read More

கணேஷ சரணம் சரணம் கணேஷா பஜனை பாடல்

br /> கணேஷ சரணம் சரணம் கணேஷா கணேஷ சரணம் சரணம் கணேஷா கணேஷ சரணம் சரணம் கணேஷா கணேஷ சரணம் சரணம் கணேஷா சக்தியின் ம...
Read More

Songs for Purattasi Sani or Tirumala Shanivara

.

10 Durga Bhajans & Devotional Songs

.