ஸ்ரீ வைத்தியநாத அஷ்டகம் - Sri Vaidyanatha Astakam - Tamil Lyrics

ஸ்ரீ வைத்தியநாத அஷ்டகம் - Sri Vaidyanatha Astakam
ஸ்ரீ வைத்யநாத ஸ்தோத்திரம்


ஸ்ரீராம சௌமித்ரி ஜடாயு வேத

ஷடாந நாதித்ய குஜார்சிதாய

ஸ்ரீநீலகண்டாய  தயாமயாய

ஸ்ரீவைத்யநாதாய நமசிவாய


கங்கா ப்ரவாஹேந்து ஜடாதராய

த்ரிலோசநாய ஸ்மரகால ஹந்த்ரே

ஸமஸ்த தேவைரபி பூஜிதாய

ஸ்ரீவைத்யநாதாய நமசிவாய


பக்த ப்ரியாய த்ரிபுராந்தகாய

பிநாகிநே துஷ்டஹராய நித்யம்

ப்ரத்யக்ஷலீலாய மநுஷ்யலோகே

ஸ்ரீவைத்யநாதாய நமசிவாய


ப்ரபூதவாதாதி ஸமஸ்தரோக

ப்ரணாசகர்த்ரே முநிவந்திதாய

ப்ரபாகரேந்த் வக்நி விலோசநாய

ஸ்ரீவைத்யநாதாய நமசிவாய


வாக் ஸ்ரோத்ர நேத்ராங்க்ரி விஹிநஜந்தோ

வாக் ஸ்ரோத்ர நேத்ராங்க்ரி முகப்ரதாய

குஷ்டாதி சர்வோன்னத ரோக ஹந்த்ரே

ஸ்ரீவைத்யநாதாய நமசிவாய


வேதாந்த வேத்யாய ஜகன்மயாய

யோகீச்வரத்யேய பதாம்பு ஜாய

த்ரிமூர்த்தி ரூபாய ஸஹஸ்ர நாம்நே

ஸ்ரீவைத்யநாதாய நமசிவாய


ஸ்வதீர்த்த ம்ருத் பஸ்மப்ருதங்க பாஜாம்

பிசாச துக்கார்தி பயாபஹாய

ஆத்மஸ்வரூபாய சரீர பாஜாம்

ஸ்ரீவைத்யநாதாய நமசிவாய


ஸ்ரீநீலகண்டாய வ்ருஷத்வஜாய

ஸ்ரக் கந்த பஸ்மாத்யபி சோபிதாய

ஸூபுத்ரதாராதி ஸூபாக்யதாய

ஸ்ரீவைத்யநாதாய நமசிவாய


பாலாம்பிகேஸ வைத்யேஸ பவரோக ஹரேதி ச

ஜபேந்நாமத்ரயம் நித்யம் மஹாரோக நிவாரணம்


******************************************

Sri Vaidyanatha Ashtakam in English


******************************************


About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.