உலகின் தாயே ஸ்ரீலக்ஷ்மி பாடல்வரிகள் - Ulagin Thaye SriLakshmi LyricsTamil Devotional Song Lyrics - Navaratri Song Lyrics

Singer -  Mahanadhi Sohobana


உலகின் தாயே ஸ்ரீலக்ஷ்மி

உணர்வில் வாழும் ஸ்ரீலக்ஷ்மி

நிலவின் வடிவே ஸ்ரீலக்ஷ்மி

நிம்மதி அருளும் ஸ்ரீலக்ஷ்மி


தேவிலக்ஷ்மியே மலர்மகளே

செல்வம் பொழியும் திருமகளே

பூவினில் அமர்வாய் வருவாயே

பொன்னும் பொருளும் தருவாயே


அச்சம் நீக்கிட்ரும் ஸ்ரீலக்ஷ்மி

அமைதி தந்திடும் ஸ்ரீலக்ஷ்மி

ஆதி ரூபமே ஸ்ரீலக்ஷ்மி

அபயகைகளே ஸ்ரீலக்ஷ்மி


ஆதிலக்ஷ்மியே திருமகளே

அபயம் தந்திடும் பொன்மகளே

வேதவானிலே அலைமகளே

வேண்டும்வரமருள் பூமகளே


அறமிராண்டினால் ஸ்ரீலக்ஷ்மி

கருணை தந்திடும் ஸ்ரீலக்ஷ்மி

வரத தேவியே ஸ்ரீலக்ஷ்மி

வாழ்வு தந்திடும் ஸ்ரீலக்ஷ்மி


தேவிலக்ஷ்மியே மலர்மகளே

செல்வம் பொழியும் திருமகளே

பூவினில் அமர்வாய் வருவாயே

பொன்னும் பொருளும் தருவாயே


செங்கமலமே ஸ்ரீலக்ஷ்மி

சிந்தைமலரும் ஸ்ரீலக்ஷ்மி

செல்வக்குவையே ஸ்ரீலக்ஷ்மி

சேவடியழகே ஸ்ரீலக்ஷ்மி


ஆதிலக்ஷ்மியே திருமகளே

அபயம் தந்திடும் பொன்மகளே

வேதவானிலே அலைமகளே

வேண்டும்வரமருள் பூமகளே


மலரில் மின்னும் ஸ்ரீலக்ஷ்மி

மங்களம் அருளும் ஸ்ரீலக்ஷ்மி

கலைகள் அருளும் ஸ்ரீலக்ஷ்மி

கால ஆதியே ஸ்ரீலக்ஷ்மி


தேவிலக்ஷ்மியே மலர்மகளே

செல்வம் பொழியும் திருமகளே

பூவினில் அமர்வாய் வருவாயே

பொன்னும் பொருளும் தருவாயே


பொன்னும் மணியும் ஸ்ரீலக்ஷ்மி

பூணும் அழகே ஸ்ரீலக்ஷ்மி

மின்னும் மகுடம் ஸ்ரீலக்ஷ்மி

சூடியத் திருவே ஸ்ரீலக்ஷ்மி


ஆதிலக்ஷ்மியே திருமகளே

அபயம் தந்திடும் பொன்மகளே

வேதவானிலே அலைமகளே

வேண்டும்வரமருள் பூமகளே


தேவிகள் வாழ்த்தும் ஸ்ரீலக்ஷ்மி

திவ்யரூபமே ஸ்ரீலக்ஷ்மி

தெற்கில் அமரும் ஸ்ரீலக்ஷ்மி 

தீபச்சுடரே ஸ்ரீலக்ஷ்மி


தேவிலக்ஷ்மியே மலர்மகளே

செல்வம் பொழியும் திருமகளே

பூவினில் அமர்வாய் வருவாயே

பொன்னும் பொருளும் தருவாயே


சௌந்தர்யமே ஸ்ரீலக்ஷ்மி

சுந்தரவடியே ஸ்ரீலக்ஷ்மி

மந்திர முகமே ஸ்ரீலக்ஷ்மி

மாமலர் சூடும் ஸ்ரீலக்ஷ்மி


ஆதிலக்ஷ்மியே திருமகளே

அபயம் தந்திடும் பொன்மகளே

வேதவானிலே அலைமகளே

வேண்டும்வரமருள் பூமகளே


முதலாய்த் தோன்றிய ஸ்ரீலக்ஷ்மி

முதலாய் மலரும் ஸ்ரீலக்ஷ்மி

எதிலும் நீயே ஸ்ரீலக்ஷ்மி

எங்கள் துணையே ஸ்ரீலக்ஷ்மி


தேவிலக்ஷ்மியே மலர்மகளே

செல்வம் பொழியும் திருமகளே

பூவினில் அமர்வாய் வருவாயே

பொன்னும் பொருளும் தருவாயே


ஆதிலக்ஷ்மியே திருமகளே

அபயம் தந்திடும் பொன்மகளே

வேதவானிலே அலைமகளே

வேண்டும்வரமருள் பூமகளே


~~~*~~~About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.