ఎట్లా నిన్నెత్తుకొందునమ్మ - Etla Ninnu Ethukondunamma Lyrics In Telugu


Etla Ninnu Ethukondunamma

 ఎట్లా నిన్నెత్తుకొందునమ్మ - Etla Ninnu Ethukondunamma


ఎట్లా నిన్నెత్తుకొందునమ్మ వరలక్ష్మి తల్లి ||

ఎట్లా నిన్నెత్తుకొందు ఆట్లాడే బాలవునీవు
ఇట్లా రమ్మనుచు పిలిచి కోట్లా ధనమిచ్చే తల్లి

|| ఎట్లా నిన్నెత్తు ||


పసిబాలవైతే ఎత్తుకొందు వరలక్ష్మి తల్లి పసిడి బుగ్గల పాలవెల్లి
పూవులు పండ్లు తోరణములతో పాలవెల్లి కట్టిన వేదికపై
కలహంస నడకలతోటి ఘల్లుఘల్లుమని నడిచేతల్లి 
|| ఎట్లా నిన్నెత్తు ||


వేయి నామాల కల్పవల్లి వేమారు మాపై కరుణించి సాయమువుండుము తల్లి
సామ్రాజ్య జనని మాపై వేమారు కరుణాకల్గి
ఆయుర్వృద్ధి అష్టైశ్వర్యము సుఖము సంపదలిచ్చే తల్లి
ఆయుర్వృద్ధి అష్టైశ్వర్యము అయిదవతనములిచ్చే తల్లి 
|| ఎట్లా నిన్నెత్తు ||


నవరత్నాల నీ నగుమోమె తల్లి వరలక్ష్మీ తల్లి కనకరాసుల కళ్యాణి
కుసుమ కోమల సౌందర్యరాశి లోకపావని శ్రీ వరలక్ష్మీ
శ్రావణ పూర్ణిమ పూర్వార్ధ శుక్రవారము జగతిలో వెలిగే తల్లి
|| ఎట్లా నిన్నెత్తు ||

About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.