சரணு சித்தி விநாயகா சரணு வித்ய பிரதாயகா


Sharanu Siddhi Vinayaka (Kannada Devotional Lord Ganesha Song)


Singer - Sangeetha Balachandra
Composer : Sri Purandara Dasaru


சரணு சித்தி விநாயகா சரணு வித்ய பிரதாயகா (x2)
சரணு பார்வதி தனைய மூர்த்தி (x2)
சரணு மூஷிக வாகனா (x2)
சரணு சித்தி விநாயகா சரணு வித்ய பிரதாயகா (x2)

நித்தில நேத்ரனே தேவி சுதனே நாகபூஷண பிரியனே (x2)
கடிகடாங்கத கோமளாங்கனே கர்ண குண்டல தாரணே (x2)

சரணு சித்தி விநாயகா சரணு வித்ய பிரதாயகா (x2)

பட்ட முத்தின பதக ஹாரனே பாஹு ஹஸ்த சதுஸ்தனே (x2)
இட்ட தோடுகயா ஹேம கங்கண பாஷாங்குஷ தரனே (x2)

சரணு சித்தி விநாயகா சரணு வித்ய பிரதாயகா (x2)

குக்ஷி மகா லம்போதரனே இக்ஷு சாப கேளிதனே  (x2)
பக்ஷி வாகன ஸ்ரீ புரந்தர விட்டலன நிஜ தாசனே (x2)

சரணு சித்தி விநாயகா சரணு வித்ய பிரதாயகா (x2)
சரணு பார்வதி தனைய மூர்த்தி சரணு மூஷிக வாகனா (x2)

சரணு சித்தி விநாயகா சரணு வித்ய பிரதாயகா (X2)


About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Durga Song Lyrics

Amman Devotional Songs Lyrics

.

Devi Devotional Songs Lyrics

.