Parvathi Vallabha Ashtakam Lyrics in English

goddess-parvatiNamo Bhootha Nadham Namo Deva Devam
Nama Kala Kalam Namo Divya Thaejam
Nama Kama Basmam Nama Santha Seelam
Bhaje Parvathi Vallabham Neela Kandam.

Sada Theertha Sidham Sadha Bhaktha Paksham
Sada Shaiva Poojyam Sada Shura Basmam
Sada Dhyana Yuktham Sada Jnana Dalpam
Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam.

Smasanam Bhayanam Maha Sthaana Vasam
Sareeram Gajaa Naam Sada Charma Vaeshtam
Pisacham Nisesasam Pasoonaam Prathishtam
Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam.

Phani Naga Kande Bhujangah Danekam
Gale Run Damalam Maha Veera Sooram
Kadi Vyagra Sarmam. Chitha Basma Laepam
Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam.

Siraad Shuddha Ganga Shivaa Vama Bhagam
Vyad Deerga Kesam Sadaa Maam Trinethram
Phanee Naga Karnaam Sada Bala Chandram
Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam.

Kare Soola Dharam Maha Kashta Nasam
Suresam Varesam Mahesam Janesam
Thane Charu Eesam Dwajesam Gireesam
Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam.

Udhasam Sudhasam Su Kailasa Vasam
Dara Nirdhram Sasmsidhi Tham Hyathi Devam
Aja Hema Kalpa Dhruma Kalpa Sevyam
Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam.

Mune Naam Varenyam Gunam Roopa Varnam
Dweeja Sampa Dastham Shivam Veda Sasthram
Aho Dheena Vathsam Krupalum Shivam
Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam.

Sada Bhava Nadham Sada Sevya Manam
Sada Bhakthi Devam Sada Poojyamanam
Maya Theertha Vasam Sada Sevya Mekham
Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam.

About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.