உன்னை தெய்வம் என்பதா - Unnai Deivam Enbatha Lyrics


 


Swami Ayyappa Devotional Song Lyrics

Singer - Veeramani Raju


உன்னை தெய்வம் என்பதா

குருநாதன் என்பதா

என்னை பார்த்து பார்த்து

வளர்ப்பதனால் அன்னை என்பதா


உன்னை தெய்வம் என்பதா

குருநாதன் என்பதா

என்னை பார்த்து பார்த்து

வளர்ப்பதனால் அன்னை என்பதா


உன்னை கடவுள் என்பதா

கருணை வடிவம் என்பதா

உன்னை கடவுள் என்பதா

கருணை வடிவம் என்பதா

ஐயா ஞான தானம் தந்த

உன்னை தந்தை என்பதா


உன்னை தெய்வம் என்பதா

குருநாதன் என்பதா

என்னை பார்த்து பார்த்து

வளர்ப்பதனால் அன்னை என்பதா


சேரும் செல்வமெல்லாம்

உன் அருளன்றோ

பாடும் பாடலெல்லாம்

உன் தயவன்றோ


சேரும் செல்வமெல்லாம்

உன் அருளன்றோ

பாடும் பாடலெல்லாம்

உன் தயவன்றோ


எந்த நேரமும்

உன் நினைவன்றோ

எங்கள் கொடும்பலி

உன்னை மறக்குமோ

ஒவ்வொரு அரிசியிலும்

உன் முகமன்றோ


சுவாமி ஐயப்பா

சரணம் ஐயப்பா

நீ இருக்கிறாய்

அதுபோதும் ஐயப்பா


சில நேரம் உன்னை

நினைக்கும் போது

கண் கலங்குதப்பா


உன்னை தெய்வம் என்பதா

குருநாதன் என்பதா

என்னை பார்த்து பார்த்து

வளர்ப்பதனால் அன்னை என்பதா


வாழ்க்கை படகு

ஆடி ஓடுகின்றதே

போகும் பயணம் எங்கே

நான் அறியேனே


வாழ்க்கை படகு

ஆடி ஓடுகின்றதே

போகும் பயணம் எங்கே

நான் அறியேனே


கரையை பார்க்கிறேன்

எதுவும் தெரியல

கடலை பார்க்கிறேன்

அலையும் அடங்கல

உன்னை தவிர எனக்கு

வேறு துணை இல்லை


சுவாமி ஐயப்பா

சரணம் ஐயப்பா

சகலமும் எனக்கு

சபரி தானப்பா


என் உயிரில் கலந்து

நாவில் புரளும்

என் ஐயப்பா


உன்னை தெய்வம் என்பதா

குருநாதன் என்பதா

என்னை பார்த்து பார்த்து

வளர்ப்பதனால் அன்னை என்பதா


உன்னை தெய்வம் என்பதா

குருநாதன் என்பதா

என்னை பார்த்து பார்த்து

வளர்ப்பதனால் அன்னை என்பதா


உன்னை கடவுள் என்பதா

கருணை வடிவம் என்பதா

உன்னை கடவுள் என்பதா

கருணை வடிவம் என்பதா

ஐயா ஞான தானம் தந்த

உன்னை தந்தை என்பதா


உன்னை தெய்வம் என்பதா

குருநாதன் என்பதா

என்னை பார்த்து பார்த்து

வளர்ப்பதனால் அன்னை என்பதா


உன்னை தெய்வம் என்பதா

குருநாதன் என்பதா

என்னை பார்த்து பார்த்து

வளர்ப்பதனால் அன்னை என்பதா


உன்னை தெய்வம் என்பதா

குருநாதன் என்பதா

என்னை பார்த்து பார்த்து

வளர்ப்பதனால் அன்னை என்பதா


~~~*~~~About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.