Saraswathi Suprabhatham Lyrics in EnglishUthishthothishta He Vani
Uthishtha Hamsinidhvaje 
Uthistha Brahmanorajni
Trailokya Mangalam Kuru

Jagrahi Tvam Mahadevi Jagrahi Tvam Saraswathi
Jagrahi Tvam Chaturvedi Loka Raksham Vidhim Kuru.

Loka Sarve Suchamabhoguh Nimagna Sthana Samudhharah
Tvamevaika Svayam Vakta, Samartasiktha Bhavah.


Sri Vani Sarvanagantha Janani Pramodh
Jihvagrah Vasini Manohari Veda Sarasatvam
Vanchapradayini Samashrita Bhaktakoti
Sripadmajatadayite Tava Suprabhatam

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫


Tava Suprabhatamakhilarthadayini
Kamaniyagathri Karunantharangini
Kamalayatadhi Vimalendumandale
Parameshti Devi Surasundarisute.


Sri Vyasa Poojitha Padambuja Komalangi
Kathaswaranchita Visheshatrubhushitangi
Praleyarmokthi Kashshanka Sushobhitanghi
Sri Vani Vasarapure Tava Suprabhatam


Sri Gowthami Tatasameekrita Saikateva
Vyasena Sechana Samahita Srikaraishrah
Sri Shodashi Manujasena Nirupitam Tvam
Sri Vani Vasarapure Tava Suprabhatam


Valli Trayantara Suchakra Samarchanena
Sri Mantra Vaghbhavam Sammuchhaya Kootadeshe
Yaktasirakshi Tumitasvayameva Devi
Sri Vani Vasarapure Tava Suprabhatam


Sri Mantra Rajatanuvija Virajamana
Omkaratatva Vishadayagrahita Moorthim
Tvam Pandit Bhuvibhajanthi Saraswathi The
Sri Vani Vasarapure Tava Suprabhatam


Omkar Panschara Shukeerthi Nigamantha Vedyam
Hrim Matrika Varanashrim Yuthalabhyunya Saure
Kalim Shoucharaungh Tadashakshara Vedi Vande
Sri Vani Vasarapure Tava Suprabhatam

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫


Sansar Taraka Mahamanu Nina Varna
Mayamayi Gunamayim Sa Gunodhbhavam Tvam
Shaktitrayatmaka Chitijithapanthi Budhah
Sri Vani Vasarapure Tava Suprabhatam


Soundaryavaradhi Taranga Paramparayam
Velaniroopa Kamanohara Deha Deepe
Sarvopamananeeja Jayasyasamopameyah
Sri Vani Vasarapure Tava Suprabhatam


Sangeetavangmaya Kalapta Suhasanetri
Ragousch Shodash Sahastravidhouschva Geete
Ananda Dayakara Srikhanibhisch Poorne
Sri Vani Vasarapure Tava Suprabhatam 


Soubhagya De Tva Miha Vidrumavarna Lakshmi
Vidya Pradesh Tvamiha Dhoutha Sudhanshu Vani
Shatrughyr Yahtvamiha Neelatamalakali
Sri Vani Vasarapure Tava Suprabhatam


Sri Chakra Mandira Viharini Rajya Lakshmi
Rakasughankara Shiromani Neelaveni
Rajeev Lochana Shireersha Sumaghranase
Sri  Vani Vasarapure Tava Suprabhatam 

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

Kaumara Shaila Shikare Mukhavasa Yoge
Suryendra Vishnu Shivaputra Ganesha Mukhyai
Vashishta Varuni Varaiscch Supoota Teerthe
Sri  Vani Vasarapure Tava Suprabhatam


Ashtabja Poojitha Vishesha Vayovilase
Bimbadharascchita Suhasavilasa Rekhe
Karunyapurita Higalyara Ramya Murthe 
Sri Vani Vasarapure Tava Suprabhatam

 

Audumbara Ramyantarumula Pavitra Deshe
Dattavadhoota Yathateeratra Grahateetha Deekshah
Ganatva Tvadeeya Shubha Nama Babhuba Siddah
Sri Vani Vasarapure Tava Suprabhatam


Pratyuh Sharaneetana Varkamarichi Punya
Prantha Prashantha Prakratim Ramaniya Heshyam
Sambhavayanthi Chavirasya Saraswatiha
Sri Vani Vasarapure Tava Suprabhatam

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

Nityam Tavachaka Sughisccha Mukharavindam
Sri Khandapoornaharitala Sugandhateerthah
Brahmai Muhurtha Samaye Rachana Karoti
Sri Vani Vasarapure Tava Suprabhatam


Saptaswaranvita Manoharanada Yuktai
Prabhatakali Kasunada Vinoda Ragai
Gayanti Kokila Mayuramala Chakrah
Sri Vani Vasarapure Tava Suprabhatam


Deeksha Vidhana Niyamnusarena Bhaktah
Gatva Poore Bhavati Dehi Gunaksha Bheeksham
Yachanti Tani  Te Grahasta Tadatma Rupa
Sri Vani Vasarapure Tava Suprabhatam


Yogisha Manasa Sarovara Manahamsi
Bhaktamli Manasa Saroja Vihara Bhringim
Sri Chakra Shodashama Manubeeja Vaase
Sri Vani Vasarapure Tava Suprabhatam

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

Gyanatmike Vividha Vastu Viveka Roope
Icchatmike Bhagavatatmasana Roope
Yantatmike Paramadhamasamata Roope
Sri Vani Vasarapure Tava Suprabhatam


Shinjana Kankana Vinodha Vinodhapani
Veena Vivadhanam Vijrambhita Poornarage
Vinyasta Hasta Bhrkruthi Chibhukakshi Vatse
Sri Vani Vasarapure Tava Suprabhatam


Koojanthi Divicharana Yugapakshi Sanghya
Gayanthi Devi Tava Madaghavandhi Vrindah
Archanthi Devi Bhuvi Vaidikakaanya Shishya
Sri Vani Vasarapure Tava Suprabhatam


Divyapagavikasita Chabhuvarnapushpyah
Hastascch Mantra Patha Nanurena Devah
Tishtanthi Devi Tava Mandira Mukhya Bhage
Sri Vani Vasarapure Tava Suprabhatam


Dighpalakasccha Tava Peetha Kakona Deshya
Sri Chakra Mabdhira Navavaraneshu Devah
Stithva Cha Mangalapurasscharanam Pathanti
Sri Vani Vasarapure Tava Suprabhatam


Ityam Saraswati Krtam Chinavekkanena
Vedanata Mantra Japa Patha Vidhana Poornam
Parayanena Cha Pavithra Charitra Graham
Punyava Hmsakala Mangala Suprabhatam

 

Iti Sri Vasa Saraswati Suprabhatam Sampoornam

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Durga Song Lyrics

Amman Devotional Songs Lyrics

.

Devi Devotional Songs Lyrics

.