என் அப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா பாடல்வரிகள்

Lord Shivaஎன் அப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா

என் அப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா

கண்ணார முதற் கடலே போற்றி

சீரார் பெருந்தரை நம் தேவனடி போற்றி

ஆராத இன்பம் அருளும் மலை போற்றி

கயிலை மலையானே போற்றி போற்றி போற்றி

♪..♫..♪..♫..♪..♫..♪..♫

சிவ சிவாயம் சிவ சிவாயம் சிவ சிவ சிவாயம்

சிவ சிவ சிவ சிவ சிவாயம் சிவ சிவாயம்

சிவ சிவாயம் சிவ சிவ சிவாயம்

சிவ சிவ சிவ சிவ சிவாயம்

♪..♫..♪..♫..♪..♫..♪..♫

என் அப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா

என் அப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா

பொன்னப்பன் அல்லவா பொன்னம்பலத்தவா

பொன்னப்பன் அல்லவா பொன்னம்பலத்தவா


சிவ சிவாயம் சிவ சிவாயம் சிவ சிவ சிவாயம்

சிவ சிவ சிவ சிவ சிவாயம் சிவ சிவாயம் சிவ சிவாயம்

சிவ சிவ சிவாயம் சிவ சிவ சிவ சிவ சிவாயம்


என் அப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா

என் அப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா

பொன்னப்பன் அல்லவா பொன்னம்பலத்தவா

பொன்னப்பன் அல்லவா பொன்னம்பலத்தவா

♪..♫..♪..♫..♪..♫..♪..♫

சொப்பனமோ எந்தன் அப்பன் திருவருள்

சொப்பனமோ எந்தன் அப்பன் திருவருள்

கற்பிதமே என்ன அற்புதம் இதுவே

கற்பிதமே என்ன அற்புதம் இதுவே

ஆடிய பாதனே அம்பலவானனே

ஆடிய பாதனே அம்பலவானனே

நின் ஆழந்த கருணையை

ஏழை அறிவேனோ ஏழை அறிவேனோ

ஏழை அறிவேனோ


சிவ சிவாயம் சிவ சிவாயம்

சிவ சிவ சிவாயம்

சிவ சிவ சிவ சிவ சிவாயம்


என் அப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா

என் அப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா

பொன்னப்பன் அல்லவா பொன்னம்பலத்தவா

பொன்னப்பன் அல்லவா பொன்னம்பலத்தவா

♪..♫..♪..♫..♪..♫..♪..♫

சிவ சிவாயம் சிவ சிவாயம் சிவ சிவ சிவாயம்

சிவ சிவ சிவ சிவ சிவாயம்


என் அப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா

என் அப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா

பொன்னப்பன் அல்லவா பொன்னம்பலத்தவா

பொன்னப்பன் அல்லவா பொன்னம்பலத்தவா


சிவ சிவாயம் சிவ சிவாயம்

சிவ சிவ சிவாயம்

சிவ சிவ சிவ சிவ சிவாயம்

🔱🔱🔱

About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Ganesh Bhajans & Songs Lyrics

.

Lakshmi Bhajans & Songs Lyrics

.

Ganesh Chaturthi Season