వరలక్ష్మి మాయమ్మ సిరులీయవమ్మా - Varalakshmi Maa Yamma Siruleeya Vamma Lyrics in Telugu

Varalakshmi Maa Yamma Siruleeya Vamma


వరలక్ష్మి మాయమ్మ సిరులీయవమ్మా

పరమ పావనివమ్మ బంగారు బొమ్మ 


వరలక్ష్మి మాయమ్మ సిరులీయవమ్మా

పరమ పావనివమ్మ బంగారు బొమ్మ 


మల్లెలు మొల్లలు కొల్లలుగా తెచ్చి (x2)

తెల్లకలువలతొటీ  దేవి పూజింతు (x2)


వరలక్ష్మి మాయమ్మ సిరులీయవమ్మా

పరమ పావనివమ్మ బంగారు బొమ్మ 


క్షీరాబ్ది తనయ సింహాసనమిత్తు (x2)

పసుపు- కుంకుమనిచ్చి దేవీ దీవించు (x2)


వరలక్ష్మి మాయమ్మ సిరులీయవమ్మా

పరమ పావనివమ్మ బంగారు బొమ్మ


శుక్రవారపు లక్ష్మి సిరులీయవమ్మ (x2)

కోరి ధ్యానము చేయ చేరీ పూజింతు (x2)


వరలక్ష్మి మాయమ్మ సిరులీయవమ్మా

పరమ పావనివమ్మ బంగారు బొమ్మ


About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.