மஹாலக்ஷ்மி போற்றி - Mahalakshmi Potri Song Lyrics in Tamil
மஹாலக்ஷ்மி போற்றி 

Mahalakshmi Potri 

Singer - Nithyasree Mahadevan

ஆதியாய் வந்த தேவி

ஸ்ரீ ஆதி லக்ஷ்மி தாயே போற்றி

 

மனபயங்கள் மாய்ப்பவளே

ஸ்ரீ தைரிய லக்ஷ்மி தாயே போற்றி

 

உயிர்களுக்கே உணவளிப்பாய்

ஸ்ரீ தான்ய லக்ஷ்மி தாயே போற்றி

 

பத்மராக மலர் அமர்ந்தாய்

ஸ்ரீ கஜலக்ஷ்மி தாயே போற்றி

 

புத்ர பாக்யம் தருபவளே

ஸ்ரீ சந்தான லக்ஷ்மி தாயே போற்றி

 

கல்வி செல்வம் தருபவளே

ஸ்ரீ வித்யா லக்ஷ்மி தாயே போற்றி

 

வெற்றிகள் தரும் மங்களையே

ஸ்ரீ வீரலக்ஷ்மி தாயே போற்றி

 

செல்வம் அளிக்கும் ஸ்ரீதேவி

ஸ்ரீ தனலக்ஷ்மி தாயே போற்றி

 

பூர்ணகும்பத்தில் அமர்ந்தவளே

ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தாயே போற்றி

 

மாங்கல்யத்தை காப்பவளே

ஸ்ரீ சௌபாக்ய லக்ஷ்மி தாயே போற்றி

 

மனையோகம் தருபவளே

ஸ்ரீ கிரஹலக்ஷ்மி தாயே போற்றி

 

தேக சுகத்தைத் தரும் தேவி

ஸ்ரீ அன்னலட்சுமி தாயே போற்றி

 

பதினாறு பேறுதரும் தாயே

ஸ்ரீ பாக்கியலக்ஷ்மி தாயே போற்றி

 

விளக்கினிலே வீற்றிருப்பாய்

ஸ்ரீ தீபலக்ஷ்மி தாயே போற்றி

 

நவநிதிகள் வழங்கும் தேவி

ஸ்ரீ குபேரலக்ஷ்மி தாயே போற்றி

 

எட்டு சித்திகள் தருபவளே

ஸ்ரீ யோகலக்ஷ்மி தாயே போற்றி

 

இஷ்ட வரங்கள் கொடுப்பவளே

ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மி தாயே போற்றி

 

அஷ்டைஸ்வர்யம் தருபவளே

ஸ்ரீ அஷ்டலக்ஷ்மி தாயே போற்றி போற்றி

 

பரந்தாமன் நாயகிக்கு

பத்மபீடம் ஆடும் தேவிக்கு

 

துளசி தளம் அணிந்தவளுக்கு

திவ்ய சுப மங்களம்

 

அலையாழித் தோன்றி வந்த

ஹரிமாயன் நாயகிக்கு

 

About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.