Shambho Mahadeva Lyrics In English


Shambho-Mahadeva

Lyrics - Saint Thyagaraja
Singer - Shankar MahadevanShambho Mahaadeva...

Shambho Mahaadeva...

Shambho Mahaadeva...
Shankara Girijaa Ramana

Shambho Mahadeva
Shankara Girijaa Ramana
Shambho Mahaadeva....

Shambho Mahadeva...aaahhhhaa
Shambho Mahadeva
Saranagatha Jana Rakshaka

Shambho Mahadeva
Saranagatha Jana Rakshaka

Shambho Mahadeva
Saranagatha Jana Rakshaka
Shambho Mahadeva
Saranagatha Jana Rakshaka

Ambhoruha Lochana
Padhambhuja Bhakthim Dehi

Ambhoruha Lochana
Padhambhuja Bhakthim Dehi

Ambhoruha Lochana
Padhambhuja Bhakthim Dehi

Shambho Mahadeva
Shankara Girijaa Ramana
Shambho... Mahadeva...
Parama Dayakara Shubhakara...
Hara Gangadhara Dharanee...

Dhara Bhooshna Thyagaraja
Vara Hrudhaya Nivaasa

Parama Dayakara Shubhakara
Hara Gangadhara Dharanee

Dhara Bhooshna Thyagaraja
Vara Hrudhaya Nivaasa...


Parama Dayakara Shubhakara
Hara Gangadhara Dharanee

Dhara Bhooshna Thyagaraja

Vara Hrudhaya Nivaasa

Sura Brundha Kireeta Mani....
Sura Brundha Kireeta Mani...

Sura Brundha Kireeta Mani

Vara Neerajitha Pada
GooPura Vaasa Sundaresa
Gireesa Parathpara Bhava Hara
Shambho Mahadeva

Sura Brundha Kireeta Mani
Vara Neerajitha Pada
GooPura Vaasa Sundaresa
Gireesa Parathpara Bhava Hara

Shambho Mahadeva
Shankara Girijaa Ramana
Shambho Mahadeva
Shankara Girijaa Ramana
Shambho Mahadeva....

Shambho Mahadeva...
Mahaadeeva....

~~~~~~~~~
Notes

Most of the compositions of Saint Thyagaraja are in praise of Lord Rama only. This is one rare composition praising Lord Shiva and he sang this at Sundareswarar Temple at Kovur, a suburb of Chennai.
About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.