సౌభాగ్య లక్ష్మి రావమ్మా - Sowbhagya Lakshmi Ravamma Lyrics in Telugu

Sowbhagya-Lakshmi
సౌభాగ్య లక్ష్మి రావమ్మా   అమ్మాఆఆఆ 
 సౌభాగ్య లక్ష్మి రావమ్మా

నుదిటి కుంకుమ రవి బింబంగా,కన్నులు
నిండుగా కాటుక మెరియగా, |2|
కాంచన హారం గళమున మెరియగా,
పీతా0బరముల శోభలు నిండగా |2|


సౌభాగ్య లక్ష్మి రావమ్మా   అమ్మాఆఆఆ 

 సౌభాగ్య లక్ష్మి రావమ్మా

నిండుగా కరములు   బంగారు గాజులు
ముద్దులొలుకు పాదాలు మువ్వలు |2|
గల గలమని సవ్వడి చేయగా
సౌభాగ్య వతుల పూజలు నందగా |2|

సౌభాగ్య లక్ష్మి రావమ్మా   అమ్మాఆఆఆ 
 సౌభాగ్య లక్ష్మి రావమ్మా


సౌభాగ్య వతుల బంగారు తల్లి
పురందర వితలుని పట్టపు రాణి |2|
శుక్రవారపు పూజలు నందగా
సాయం సంద్యా శుభ ఘడియలలో |2|

సౌభాగ్య లక్ష్మి రావమ్మా   అమ్మాఆఆఆ 
 సౌభాగ్య లక్ష్మి రావమ్మా

సౌభాగ్య లక్ష్మి రావమ్మా   అమ్మాఆఆఆ  సౌభాగ్య లక్ష్మి రావమ్మా

సౌభాగ్య లక్ష్మి రావమ్మా   అమ్మాఆఆఆ  సౌభాగ్య లక్ష్మి రావమ్మా

About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.