Sivopasana Mantram

Sivopasana Mantram


Om Shambhave Namah.

Namaste Astu Bhagavan Vishveshvaraya Mahadevaya Tryambakaya Tripurantakaya Trikagni Kalaya Kalagnirudraya Nilakanthaya Mrutyunjayaya Sarveshvaraya Sadashivaya Shriman Mahadevaya Namah.


Om Nidhanapataye Namah Nidhanapatantikaya Namah

Urdhvaya Namah Urdhvalingaya Namah

Hiranyaya Namah Hiranyalingaya Namah

Suvarnaya Namah Suvarnalingaya Namah

Divyaya Namah Divyalingaya Namah

Bhavaya Namah Bhavalingaya Namah

Sarvaya Namah Sarvalingaya Namah

Shivaya Namah Shivalingaya Namah

Jwalaya Namah Jwalalingaya Namah

Atmaya Namah Atmalingaya Namah

Paramaya Namah Paramalingaya Namah


Etath Somasya Suryasya Sarvalingaga

Sthapayati Panimantram Pavitram


Sadyo Jatam Prapadyami Sadyojatayavai Namo Namah

Bhave Bave Naati Bhave Bhavasmamam Bhavodbhavaya Namah


Vama Devaya Namo Jyesthaya Nama Shresthaya Namo

Rudraya Nama Kalaya Nama Kalavikaranaya Namo


Balavikaranaya Namo Balaya Namo Balapramathanaya Namah

Sarva Bhoota Damanaya Namo Manonmanaya Namah


Aghorebhyo Thagorebhyo Ghora Ghora Tharebhyah

Sarvebhya Sarva Sarvebhya Namaste Astu Rudra Rupebhya

Tat Purshaya Vidmahe Mahadevaya Dheemahi

Tanno Rudra Prachodayaat

Eeshana Sarva Vidyanaam Eeshwara Sarva Bhootanam

Brahmadhipati Brahmanodhipati

Brahma Shivome Astu Sada Shivoham

Namo Hiranya Bahave Hiranya Varnyaya

Hiranya Roopaya Hiranya Pataye

Vikapataya Umapataye Pashupataye Namo Namah

Om Hara Hara Namah Parvati Pataye Hara Hara Mahadev

About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Shiva Bhajans & Devotional Songs Lyrics

.

Devi Bhajans & Songs Lyrics

.