నీ పదములె చాలు రామా! -Padamule Chaalu Rama Lyrics

Padamule Chaalu Rama Lyricsపదములె చాలు రామా.

నీ పద ధూళులే పదివేలు

నీ పదములె చాలు రామా.

 

నీ పదమంటిన పాదుకులు

మమ్మాదుకొనీ ఈ జగమేలు.

నీ పదములె చాలు రామా...

 

నీ దయ గౌతమి గంగా. రామయ

నీ దాసులు మునుగంగా. రామా... ఆ.

నీ దయ గౌతమి గంగా. రామయ. నీ దాసులు మునుగంగా

నా బ్రతుకొక నావ . దానిని నడిపే తండ్రివి నీవా

 

పదములె చాలు రామా . నీ పద ధూళులే పదివేలు

నీ పదములె చాలు రామా

 

కోవెల లోనికి రాలేను

నువు కోరిన కానుక తేలేను

నినుగానక నిమిషము మనలేను

నువు కనబడితే నిను కనలేను

 

పదములె చాలు రామా . నీ పద ధూళులే పదివేలు

నీ పదములె చాలు రామా

 

Padhamule Chaalu Rama Lyrics in English

About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.