నీ పదములె చాలు రామా! -Padamule Chaalu Rama Lyrics

Padamule Chaalu Rama Lyrics

పల్లవి :
నీ పదములె చాలు రామా!
నీ పద ధూళులే పదివేలు
॥పదములె॥

చరణం : 1
నీ పద మంటిన పాదుకలు
మమ్మాదుకొని ఈ జగమేలు
నీ దయ గౌతమి గంగా - రామయ
నీ దాసులు మునుగంగా
నా బ్రతుకొక నావ
దానిని నడిపే తండ్రివి నీవా
॥పదములె॥

చరణం : 2
కోవెల లోనికి రాలేను
నువు కోరిన కానుక తేలేను
నినుగానక నిమిషము మనలేను
నువు కనబడితే నిను కనలేను
॥పదములె॥

About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Shiva Bhajans & Devotional Songs Lyrics

.

Devi Bhajans & Songs Lyrics

.