Jay Jay Dev Hare Lyrics in English


Shrit Kamala Kuch Mandala Dhrut Kundalaye
Kalit Lalit Van Maal,
Jay Jay Dev Hare....

Tin Mani Mandala Mandana Bhav Khandanaye
Muni Jana Manas Hans
Jay Jay Dev Hare

Kaaliya Vishadhar Ganjana Jana Ranjanaye
Yadukalu Nalin Dinesh,
Jay Jay Dev Hare

Madhumur Narak Vinashana Garudasanaye
Sur Kul Kali Nidan
Jay Jay Dev Hare

Amala Kamal Chal Lochana Bhav Lochanaye
Tribhuvan Bhavan Nidhan
Jay Jay Dev Hare

Chalak Suta Put Bhushana Jit Dushanaye
Samar Sameet Dash Kanth
Jay Jay Dev Hare

Abhinav Jal Dar Sundar Dhrut Mandaraye
Shri Mukh Chandra Chakor
Jay Jay Dev Hare

Tav Charane Pranatavayam Iti Bhavayaye
Ku Kushalam Pranateshu
Jay Jay Dev Hare

Shree Jaya Devavaye Ridum Kurute Mudayam
Mangal Manjul Geet
Jay Jay Dev Hare

About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

1 comments:

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.