Ganesha Atharvashirsha
|| Shri Ganeshaya Namaha ||

Om Bhadramkarne Bishnunayama Devaha
Bhadram Pashyemak-shyabhirya Jatrah
Sthirai Rangai Stuvasa Stanumbihi
Vyashema Devahitam Yadayuh
Svastina Indro Vruddhashravah
Svastina Pusha Vishvavedaha
Svastinastakshyo Arishta Nemih
Svastino Brihaspatir-Dadhatu

Om Shanti Shanti Shantihi |

Atha Ganesh AtharvashirshamVyakhya Syamaha ||

Om Namste Ganpataye
Tvameva Pratyaksham Tatvamasi
Tvamev Kevalam Kartasi
Tvamev Kevalam Dhartasi
Tvamev Kevlam Hartasi
Tvamev Sarvam Khalvidam Bramhasi
Tvam Sakshadatmasi Nityam ||1||

Hritam Vachmi
Satyam Vachmi || 2 ||

Ava Tvam Mam
Ava Vaktaram
Ava Shrotaram
Ava Dataram
Ava Dhataram
Avanuchanamava Shishyam
Ava Paschatat
Ava Purastat
Avo Uttaratat
Ava Dakshinatat
Ava Chordhvatat
Ava Dharatat
Sarvatomam Pahi Pahi Samantat || 3 ||

Tvam Vangmayastvam Chinmaya
Tvam Anandmayastvam Bramhamaya
Tvam Sachitananda Dvitiyosi
Tvam Pratyaksham Bramhasi
Tvam Jynanmayo Vijyanamayosi || 4 ||

Sarvam Jagadidam Tatvo Jayate
Sarvam Jagadidam Tatvastishtati
Sarvam Jagadidam Tvay Layameshyati
Sarvam Jagadidam Tvayi Pratyeti
Tvam Bhumi Rapo Nalo Nilo Nabha
Tvam Chatvarim Vak Padani || 5 ||

Tvam Gunatraya Atitaha
Tvam Dehatraya Atitaha
Tvam Kalatraya Atitaha
Tvam Muladharastitiyosi Nityam
Tvam Shaktitrayaat Akaha
Tvam Yogino Dhayayanti Nityam
Tvam Bramhastvan, Vishnustvam,
Rudrastvam, Indrastvam Agnistvam,
Vayustvam, Suryastvam, Chandramastvam,
Bramhabhur Bhuvasvorom || 6 || 

Ganadim Purvamuccharaya Varnadim Tadanantaram
Anusvaaara Parataraha
Ardhendu Lasitam
Taaaren Hruddam
Etatva Manusva Rupam
Gakarah Purva Rupam
Akaro Madhyama Rupam
Anusvaras Chantya Rupam
Binduruttara Rupam
Nadah Sandhanam
Saishitaa Sandihi
Saisha Ganeshvidhya
Ganak Rishi;
Nichrud Gayatri Chandah
Ganpatir Devata
Om ‘GANG’ Ganpataye Namah || 7 ||

Ek Dantaya Vid Mahe
Vakratundaya Dhimahi
Tanno Danti Prachodayat || 8 ||

Ek Dantam Chatur Hastam
Pashmam Kusha Dharinam
Radanch Vardam Hastair
Bhibhraanum Mushaka-dhvajam
Raktam Lambodaram Shoorpakarnakam
Rakta Vasasamam
Rakta Gandhanu Liptangam
Rakta Pushpaihi Supujitam
Bhaktanu Kampinam Devam
Jagat Kaaarana Machutam
Avir Bhutamcha Shrustyado,
Prakrute Purushatparam
Evam Dhayayati Yo Nityam,
Sa Yogi Yoginam Varah || 9 ||

Namo Vrat Pataye, Namo Ganapataye
Namah Pramatha Patye,
Namste astulambodaraya Ekdantaaya
Vighna Nashine Shiv Sutaya
Shri Varad Murtiye Namah || 10 ||

About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.