Sri Margabandum Stotra
Shambho Maha Deva Deva, Shiva
Shambho Maha Deva Devesa Shambho,
Shambho Mahadeva Deva

Phalavanamrath Kireetam,
Phala Nethrachisha, Dagdha Pancheshu Keetam,
Soolahathaaraathikootam, Shudhamradhendu Choodam,
Bhaje Margabandhum

(Shambho Mahadeva Deva...)

Ange Virjangu Jangam,
Abhra Ganga Tharangabhi Ramothamangam,
Omkaravati Kurangam, Sidha Samsevathangrivyagram,
Bhaje Margabandum

(Shambho Mahadeva Deva...)

Nithyam, Chidanada Roopam,
Ninhutha Sesha Lokesa Vairi Prathapam,
Kartheswaragendrachapam, Krithivasam,
Bhaje Divya Sanmarga Bandhum

(Shambo Mahadeva Deva...)

Kandarpa Darpagna Meesam,
Kala Kantam Mahesam Maha Vyoma Kesam,
Kundabhadandam Suresam, Koti Surya Prakasam,
Bhajhe Marga Bandhum.

(Shambho Mahadeva Deva...)

Mandara Bhutherydaram, Mandaragendrasaaram, Mahagouryudooram,
Sindhoora Dhoora Pracharam, Sindhoorajathi Dheeram,
Bhaje Margabandhum

(Shambho Mahadeva Deva...)

Phala Sruthi
Appayyajjwendra Geetham Stotra Rajam,
Patedhyasthu Bhakthya Prayane,
Thasyartha Sidhim Vidathe , Marga Madhye
Abhayam Chaashuthosho Mahesa

Shambho Maha Deva Deva, Shiva
Shambho Maha Deva Devesa Shambho,
Shambho Mahadeva Deva

Shambho Mahadeva Deva (x6)

About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.