Subramanya Bhujangam Lyrics in English


Subramanya BhujangamSubramanya Bhujangam
Adi Sankaracharya


Sada Balaroopapi Vighnadhi Hanthri  
Mahadanthi Vaktrapi Panchasyamanya
Vidheendhradhi Mrigya Ganeshabhidhame  
Vidhattham Shriyam Kapi Kalyanamurthi

Na Janami Shabdam  Na Janami Charttham
Na Janami Padhyam  Na Janami Gadhyam
Chideka Shadasya Hridhi Dhyothathe Me
Mukhanis Saranthe Giraschapi Chitram

Mayuradhiroodam Mahavakyagudam
Manoharideham Mahachittageham
Mahidevadevam Mahavedabhavam
Mahadevabalam Bhaje Lokapalam

Yadha Sannidhanam Gatha Manava Me
Bhavam Bodhiparam Gathasthe Thadhaiva
Ithi Vyanjayan Sindhutheere Ya Aaste
Thameede Pavitram Parashakti Putram

Yathabdhes Tharanga Layam Yanthi Thunga
Thatthaiva Padha Sannidhou Sevyamane
Itheevormi Panktheer Nrinam Darshayantham  
Sada Bhavaye Hrithsaroje Guham Tham

Girou Mannivase Nara Yedhi Ruda    
Thadha Parvathe Rajathe Thedhiruda 
Itheeva Bruvan Gandha Shailadhirudah    
Sadevo Mudhe Me Sada Shanmukhostu

Mahambodhitheere Mahapapachore  
Muneendranukoole Sugandhakhya Shaile
Guhayam Vasantham Svabhasa Lasantham  
Janarthim Harantham Shrayamo Guham Tham

Lasat Swarna Gehai Nrinam Kamadohe  
Sumasthoma Sanchanna Manikya Manche
Samudyath Sahasrarka Thulyaprakasham  
Sada Bhavaye Kartikeyam Suresham

Ranat Hamsake Manjuleth Yanthashone  
Manohari Lavanya Peeyusha Poorne
Manash Shatpadho Me Bhava Klesha Taptha    
Sada Modatham Skanda Te Pada Padme
  
Suvarnabha Divyam Barodh Bhasa Manam  
Kvanath Kinkini Mekhala Shobha Manam
Lasad Dhemapattena Vidhyotha Manam  
Katim Bhavaye Skanda Te Deepya Manam

Pulindesha Kanya Ghana Bhoga Thunga  
Sthana Lingana Saktha Kashmeera Ragam
Namasyamyaham Tarakare Tavorah    
Svabhakta Vane Sarvada Sanuragam

Vidhou Kluptha Dhandan Svaleela Dhri Thandan  
Nirasthebha Shundan Dvishath Kaladhandan
Hathendhrari Shandan Jagatrana Shoundan  
Sada Te Prachandan Shraye Bahu Dhandan

Sada Sharada   Shan Mrugangka Yadhisyu   
Samudyantha Eva Stthithash Cheth Samanthath
Sadapoorna Bimba   Kalankaishcha Heena    
Tada Tvan Mukhanam Bruve Skanda Samyam

Sphuran Mandahasai   Sahamsani Chanchath 
Kataksha Valeebhringa Sanghojvalani
Sudhasyandhi Bimba Dharani Shasoono  
Tava Lokaye Shanmukham Bhoruhani

Vishaleshu Karnantha Dheergesh Vajasram  
Dayas Yandhishu Dvadha Shas Veekshaneshu
Mayeeshath Katakshas   Sakruth Pathi 
Tashcheth  Bhavethe Dayasheela Ka Nama Hani 

Suthangodhbhavo Mesi Jeevethi Shad Dha  
Japanmantra Meesho Mudha Jigrathe Yan
Jagad Bhara Bhridbhyo Jagannatha Thebhya    
Kireeto Jvalebhyo Namo Mastakebhya

Sphuradh Ratna Keyoora Harabhi Rama  
Chalath Kundala Shri Lasadh Kandabhaga
Katou Peethavasa Kare Charushakti  
Purasthan Ma Mastham Purares Thanooja

Ihayahi Vatsethi Hasthan Prasarya  Aah Vayath 
Yadha Rach Shankare Mathu Rankath
Samuthpathya Thatham Shrayantham Kumaram  
Harashlishta Gathram Bhaje Balamoorthim

Kumaresha Soono Guhaskanda Sena  Pathe 
Shaktipane Mayuradhiruda
Pulindhathmaja Kantha Bhaktharthi Harin  
Prabho Tarakare Sada Raksha Mam Tvam

Prashan Thendriye Nashta Samngnye Vicheshte  
Kaphod Karivaktre Bhayoth Kampi Gathre
Prayanon Mukhe Mayyanathe Thadhaneem  
Drutham Me Dhayalo Bhavagre Guham Tham

Krithan Thasya Dhooteshu Chandeshu Kopath  
Daha Chindhi Bhindheethi Mam Tharja Yatsu
Mayuram Samaruhya Mabhairi Thitvam  
Purash Shakti Panir Mamayahi Sheegram

Pranam Yasa Kruth Pada Yosthe Pathitva  
Prasadya Prabho Prarthaye Anekavaram
Na Vaktum Kshamoham Thadhaneem Krupapdhe  
Na Karyanthakale Mana Gapyu Peksha

Sahasranda Bhoktha Tvaya Shooranama  
Hathas Tarakas Simhavaktrascha Dhaitya
Mamanthar Hridhistham Manaklesha Mekam  
Na Hamsi Prabho Kim Karomi Kva Yami

Aham Sarvada Dukkha Bhara Vasanno  
Bhavan Deenabandhus Tva Dhanyam Na Yache
Bhavadh Bhaktirodham Sada Kluptha Badham  
Mamadhim Drutham Nasha Yo Masuta Tvam

Apasmara Kushta Kshayarsha Prameha  
Jvaronmadha Gulmadhi Roga Mahantha
Pishachashcha Sarve Bhavatpatra Bhoothim  
Vilokya Kshanath Tarakare Dravanthe

Drishi Skandamoorthih Shrutou Skandakeerthih  
Mukhe Me Pavitram Sada Tach Charitram
Kare Tasya Krityam Vapus Tasya Bhrutyam  
Guhe Santu Leena Mama Shesha Bhava

Muneena Muthaho Nrinam Bhakti Bhajam  
Abheeshta Pradha Santhi Sarvatra Deva
Nrina Manthya Janam Api Svartha Dhane  
Guha Devam Anyam Najane Najane

Kalathram Sutha Bandhuvarga Pashurva  
Naro Vatha Naree Gruhe Ye Madheeya
Yajantho Namanthah Stuvantho Bhavantham  
Smaran Thascha Te Santu Sarve Kumara

Mriga Pakshino Dhamshaka Ye Cha Dushtas  
Tatha Vyadhayo Bhadha Ka Ye Madhange
Bhavacchakti Teekshnagra Bhinnas Sudhoore  
Vinashyantu Te Choornitha Krouncha Shaile

Janithri Pitha Cha Svaputra Paradham  
Sahethe Na Kim Devasenadhi Natha
Aham Chathibalo Bhavan Loka Thatha  
Kshamasvaparadham Samastham Mahesha

Namah Kekine Shaktaye Chapi Tubhyam  
Namah Chhaga Tubhyam Namah Kukkutaya
Namah Sindhave Sindhu Deshaya Tubhyam 
Punah Skanda Moorthe Namaste Namostu

Jaya Nanda Bhooman Jaya Para Dhaman  
Jaya Mogha Keerthe Jaya Nanthamoorthe
Jaya Nanda Sindho Jaya Shesha Bandho  
Jaya Tvam Sada Mukti Dhanesha Soono

Bhujangakhya Vritthena Kluptham Sthavam Yah  
Pateth Bhakti Yuktho Guham Sam Pranamya
Suputran Kalathram Dhanam Dheergamayuh  
Labheth Skanda Sayujya Manthe Narrassah


About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.