Sri Subramanya Ashtakam / Karavalambham
Sri Subramanya Ashtakam Lyrics

Hey Swaaminaatha Karunaakara Deena Bandho
Shree Paarvateesha Mukha Pankaja Padma Bandho
Shree Eeshaadi Deva Gana Poojita Paadapadma
Vallee Eesanaatha Mama Dehi Karaavalambam.


Devaadi Devasuta Devaganaadi Naatha
Devendra Vandya Mrudupankaja Manjupaada
Devarshi Naarada Muneendra Sugeeta Keerte
Vallee Eesanaatha Mama Dehi Karaavalambam.


Nityaannadaana Niradaakhila Rogahaarin
Bhaagya Pradaana Paripoorita Bhaktakaama
Shrutyaagama Pranava Vaachya Nijaswarupa
Vallee Eesanaatha Mama Dehi Karaavalambam.


Krauncha Asoorendra Parikhantana Shakti Shule
Chaapaadi Shastra Parimandita Divyapaane
Shree Khantaleesha Druta Tunda Shikheendra Vaaha
Vallee Eesanaatha Mama Dehi Karaavalambam.


Devaadi Deva Rathamandala Maddhyametya
Devendra Peetanagaram Druda Chaapahasta
Shooram Nihatya Soora Kotibhireedyamaana
Vallee Eesanaatha Mama Dehi Karaavalambam.


Haaradi Ratna Vara Yukta Kireeta Haara
Keyoora Kundala Lasat Kavachaabhiraama
Hey Veera Taaraka Jayaamara Brunda Vandya
Vallee Eesanaatha Mama Dehi Karaavalambam.


Panchaaksharaadi Manu Mantrita Gaanga Toyai:
Panchaamrutai: Pramuditendra Mukhair Muneendrai:
Pattaabhishikta Hariyukta Varaasanaatha
Vallee Eesanaatha Mama Dehi Karaavalambam.


Shree Kaartikeya Karunaamruta Poorna Drushtyaa
Kaamaadiroga Kalusheekruta Dushta Chittham
Shiktvaa Tu Maamava Kalaadhara Kaanti Kaantyaa
Vallee Eesanaatha Mama Dehi Karaavalambam.

~~~*~~~About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Durga Song Lyrics

Amman Devotional Songs Lyrics

.

Devi Devotional Songs Lyrics

.