Lakshmi Ashtakam Lyrics in English


Mahalakshmi Ashtakam or Lakshmi Stotram Lyrics


Namosthuthe Namosthuthe
Namosthuthe Namosthuthe  
Maha Lakshmi Namosthuthe

Namosthesthu Maha Maye,
Sree Peede, Sura Poojithe,
Sanka , Chakra, Gadha Hasthe,
Maha Lakshmi Namosthuthe.

Namasthe Garudarude,
Kola Sura Bhayankari,
Sarva Papa Hare , Devi,
Maha Lakshmi Namosthuthe.

Sarvagne Sarva Varadhe,
Sarva Dushta Bhayankari,
Sarva Dukha Hare, Devi,
Maha Lakshmi Namosthuthe.

Sidhi Budhi Pradhe Devi,
Bhukthi Mukthi Pradayinee,
Manthra Moorthe, Sada Devi,
Maha Lakshmi Namosthuthe.

Adhyantha Rahithe, Devi,
Adhi Shakthi Maheswari,
Yogaje Yoga Sambhoothe,
Maha Lakshmi Namosthuthe.

Sthoola Sukshma Maha Roudhre,
Maha Shakthi Maho Dhare,
Maha Papa Hare Devi,
Maha Lakshmi Namosthuthe.

Padmasana Sthithe, Devi,
Para Brahma Swaroopini,
Paramesi, Jagan Mathar,
Maha Lakshmi Namosthuthe.

Swethambara Dhare, Devi,
Nanalankara Bhooshithe,
Jagat Sthithe, Jagan Matha,
Maha Lakshmi Namosthuthe.

Maha Lakmyashtakam Stotram,
Ya Padeth Bhakthiman Nara,
Sarva Sidhi Mavapnothi,
Rajyam Prapnothi Sarvadha.

~~~*~~~

About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.