Hanuman Ashtottara Sata Namavali - Hindi

 1. ॐ श्री आञ्जनेयाय नमः
 2. ॐ महावीराय नमः
 3. ॐ हनुमते नमः
 4. ॐ सीतादेवि मुद्राप्रदायकाय नमः
 5. ॐ मारुतात्मजाय नमः
 6. ॐ तत्त्वज्ञानप्रदाय नमः
 7. ॐ अशोकवनिकाच्चेत्रे नमः
 8. ॐ सर्वबन्ध विमोक्त्रे नमः
 9. ॐ रक्षोविध्वंसकारकायनमः
 10. ॐ परविद्वप नमः
 11. ॐ परशौर्य विनाशनाय नमः
 12. ॐ परमन्त्र निराकर्त्रे नमः
 13. ॐ परमन्त्र प्रभेवकाय नमः
 14. ॐ सर्वग्रह विनाशिने नमः
 15. ॐ भीमसेन सहायकृते नमः
 16. ॐ सर्वदुःख हराय नमः
 17. ॐ सर्वलोक चारिणे नमः
 18. ॐ मनोजवाय नमः
 19. ॐ पारिजात धृममूलस्धाय नमः
 20. ॐ सर्वमन्त्र स्वरूपवते नमः
 21. ॐ सर्वयन्त्रात्मकाय नमः
 22. ॐ सर्वतन्त्र स्वरूपिणे नमः
 23. ॐ कपीश्वराय नमः
 24. ॐ महाकायाय नमः
 25. ॐ सर्वरोगहराय नमः
 26. ॐ प्रभवे नमः
 27. ॐ बलसिद्धिकराय नमः
 28. ॐ सर्व विद्यासम्पत्र्प वायकाय नमः
 29. ॐ कपिसेना नायकाय नमः
 30. ॐ भविष्यच्चतु राननाय नमः
 31. ॐ कूमार ब्रह्मचारिणे नमः
 32. ॐ रत्नकुण्डल दीप्तिमते नमः
 33. ॐ चञ्चल द्वाल सन्नद्धलम्बमान शिखोज्वलाय नमः
 34. ॐ गन्ध्र्व विद्यातत्वज्ञाय नमः
 35. ॐ महाबलपराक्रमाय नमः
 36. ॐ कारागृह विमोक्त्रे नमः
 37. ॐ शृङ्खल बन्ध विमोचकाय नमः
 38. ॐ सागरोत्तारकाय नमः
 39. ॐ प्राज्ञाय नमः
 40. ॐ रामदूताय नमः
 41. ॐ प्रतापवते नमः
 42. ॐ वानराय नमः
 43. ॐ केसरिसुताय नमः
 44. ॐ सीताशोक निवारणाय नमः
 45. ॐ अञ्जना गर्भसम्भुताय नमः
 46. ॐ बालर्क सदृशाननाय नमः
 47. ॐ विभीषण प्रियकराय नमः
 48. ॐ दशग्रीव कुलान्तकाय नमः
 49. ॐ लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः
 50. ॐ वज्रकायाय नमः
 51. ॐ महाद्युतये नमः
 52. ॐ चिरञ्जीविने नमः
 53. ॐ रामभक्ताय नमः
 54. ॐ द्तेत्यकार्य विघातकाय नमः
 55. ॐ अक्षहन्त्रे नमः
 56. ॐ काञ्चनाभाय नमः
 57. ॐ पञ्चवक्त्राय नमः
 58. ॐ महातपसे नमः
 59. ॐ लङ्किणेभञ्जनाय नमः
 60. ॐ गन्धमादन श्तेल नमः
 61. ॐ लङ्कापुर विदाहकाय नमः
 62. ॐ सुग्रीव सचिवाय नमः
 63. ॐ धीराय नमः
 64. ॐ शूराय नमः
 65. ॐ द्तेत्यकुलान्तकाय नमः
 66. ॐ सुरार्चिताय नमः
 67. ॐ महातेजसे नमः
 68. ॐ राम चूडामणि प्रदाय कामरूपिवे नमः
 69. ॐ श्री पिङ्गलाक्षाय नमः
 70. ॐ नार्धि न्ते नाक नमः
 71. ॐ कबलीकृत मार्ताण्डमण्डलाय नमः
 72. ॐ कबलीकृत मार्ताण्ड नमः
 73. ॐ विजितेन्द्रियाय नमः
 74. ॐ रामसुग्रीव सन्दात्रे नमः
 75. ॐ महारावण मर्धनाय नमः
 76. ॐ स्पटिका भाय नमः
 77. ॐ वाग धीशाय नमः
 78. ॐ नव व्याकृति पण्डिताय नमः
 79. ॐ चतुर्भाहवे नमः
 80. ॐ दीनबन्धवे नमः
 81. ॐ महत्मने नमः
 82. ॐ भक्त वत्सलाय नमः
 83. ॐ सञ्जीवन नगा हर्त्रे नमः
 84. ॐ शुचये नमः
 85. ॐ वाग्मिने नमः
 86. ॐ दृढव्रताय नमः
 87. ॐ कालनेमि प्रमधनाय नमः
 88. ॐ हरिमर्कट मर्कटायनमः
 89. ॐ दान्ताय नमः
 90. ॐ शान्ताय नमः
 91. ॐ प्रसन्नात्मने नमः
 92. ॐ शतकण्ठ मदावहृतेनमः
 93. ॐ योगिने नमः
 94. ॐ रामकधालोलाय नमः
 95. ॐ सीतान्वेषण पण्डिताय नमः
 96. ॐ वज्र नखाय नमः
 97. ॐ रुद्रवीर्य समुद्भवाय नमः
 98. ॐ इन्द्र जित्प्र्रहिता मोघब्रह्मस्त्र विनिवार काय नमः
 99. ॐ पार्ध ध्वजाग्र संवासिने नमः
 100. ॐ शरपञ्जर भेदकाय नमः
 101. ॐ दशबाहवे नमः
 102. ॐ लोकपूज्याय नमः
 103. ॐ जां वत्प्र ति वर्धनाय नमः
 104. ॐ सीत सवेत श्रीरामपाद सेवा दुरन्धराय नमः

About Kantharaj Kabali

  Blogger Comment
  Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.