மூகாம்பிகை அஷ்டகம் - Mookambika Ashtakam Lyrics in Tamil


ஸ்ரீ மூகாம்பிகை அஷ்டகம்

நமஸ்தே ஜக த் தா த்ரி ஸத் ‍ப் ரஹ்மரூபே

நமஸ்தே ஹரோபேந்த் ரதா த்ராதி வந்தே

நமஸ்தே ப்ரபந்நேஷ்டதா நைகத க்ஷே

நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேஶி (1)


விதி: க்ருʼத்திவாஸா ஹரிர்விஶ்வமேதத்-

ஸ்ருʼஜத்யத்தி பாதீதி யத்தத்ப்ரஸித் த ம்

க்ருʼபாலோகநாதே வ தே ஶக்திரூபே

நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேஶி (2)


த்வயா மாயயா வ்யாப்தமேதத்ஸமஸ்தம்

த் ருʼதம் லீயஸே தே வி குக்ஷௌ ஹி விஶ்வம்

ஸ்தி தாம் பு த் தி ரூபேண ஸர்வத்ர ஜந்தௌ

நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேஶி (3)


யயா ப க்தவர்கா ஹி லக்ஷ்யந்த ஏதே

த்வயாঽத்ர ப்ரகாமம் க்ருʼபாபூர்ணத் ருʼஷ்ட்யா

அதோ கீ யஸே தே வி லக்ஷ்மீரிதி த்வம்

நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேஶி (4)


புநர்வாக்படுத்வாதி ஹீநா ஹி மூகா

நராஸ்தைர்நிகாமம் க லு ப்ரார்த் யஸே யத்

நிஜேஷ்டாப்தயே தேந மூகாம்பி கா த்வம்

நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேஶி (5)


யத த் வைதரூபாத்பரப் ரஹ்மணஸ்த்வம்

ஸமுத்தா புநர்விஶ்வலீலோத் யமஸ்தா

ததா ஹுர்ஜநாஸ்த்வாம் ச கௌ ரீம் குமாரீம்

நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேஶி (6)


ஹரேஶாதி தே ஹோத்த தேஜோமயப்ர-

ஸ்பு ரச்சக்ரராஜாக் யலிங்க ஸ்வரூபே

மஹாயோகி கோலர்ஷிஹ்ருʼத்பத் மகே ஹே

நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேஶி (7)


நம: ஶங்க சக்ராப யாபீ ஷ்டஹஸ்தே

நம: த்ர்யம்ப கே கௌ ரி பத் மாஸநஸ்தே நமஸ்தேம்பி கே

நம: ஸ்வர்ணவர்ணே ப்ரஸந்நே ஶரண்யே

நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேஶி (8)


இத ம் ஸ்தோத்ரரத்நம் க்ருதம் ஸர்வதே வை-

ர்ஹ்ருʼதி த்வாம் ஸமாதா ய லக்ஷ்ம்யஷ்டகம் ய:

படே ந்நித்யமேஷ வ்ரஜத்யாஶு லக்ஷ்மீம்

ஸ வித் யாம் ச ஸத்யம் ப வேத்தத்ப்ரஸாதா த் (9)

About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Shiva Bhajans & Devotional Songs Lyrics

.

Devi Bhajans & Songs Lyrics

.