Sri Venkatesha Mangalaashasanam


Sri Balaji1. Sriyah Kanthaya Kalyana Nidhaye Nidhayerthinam
Sri Venkata Nivasaya Srinivasaya Mangalam

2. Lakshmi Savibhra Maloka-subhru Vibhrama Chakshushe
Chakshushe Sarvalokanam Venkateshaya Mangalam

3. Sri Venkatadri Sringagra-mangalaha Bharananghraye
Mangalanam Nivasaya Venkateshaya Mangalam

4. Sarvavayava Soundarya Sampadha Sarvachethasam
Sada Sammohanayasthu Venkateshaya Mangalam

5. Nithyaya Niravadhyaya Sathyananda Chidhathmane
Sarvantharath Mane Srimad Venkateshava Mangalam

6. Swatha Ssarvavide Sarvasakthaye Sarvaseshine
Sulabhaya Suseelaya Venkateshaya Mangalam

7. Parasmai Brahmane Poorna Kamaya Paramathmane
Prayunje Parathathvaya Venkateshaya Mangalam

8. Akalathathva Masrantha Mathmanamanu-pasyatham
Athripthya Mritha Rupaya Venkateshaya Mangalam

9. Prayah Swacharanom Pumsam Saranyathvena Panina
Kripaya Dhisathe Srimad- Venkateshava Mangalam

10. Dhaya Mritha Tharanginya-stharangairiva Seethalaih
Apagai Ssinchalhe Viswam Venkateshava Mannalam

11. Sragbhushambara Hetheenam Sushamava Hamurthaye
Sarvarthi Samanayasthu Venkateshaya Mangalam

12. Sri Vaikunta Virakthaya Swami Pushkarineethate
Ramaya Ramamanaya Venkateshaya Mangalam

13. Srimad Sundara Jamathru Muni Manasavasine
Sarvaloka Nivasava Srinivasaya Mangalam

14. Mangalasasana Paraih Madacharya Purogamaih
Sarvaischa Purvai Racharyaih Sathkrithayasthu Mangalam

About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment