சின்னச் சின்ன காவடி - Chinna Chinna Kavadi Lyrics


சின்னச் சின்ன காவடி
Chinna Chinna Kavadi Lyrics

சின்னச் சின்னக் காவடி
செந்தில் நாதன் காவடி
வண்ண வண்ணக் காவடி
வள்ளிநாதன் காவடி
இங்கும் அங்கும் காவடி
ஏர கத்தான் காவடி
அங்கும் இங்கும் காவடி
அழகு வேலன் காவடி
சின்னச் சின்னக் காவடி
செந்தில் நாதன் காவடி
வண்ண வண்ணக் காவடி
வள்ளிநாதன் காவடி 
ஆட்டம் ஆடும் காவடி
ஆண்டியப்பன் காவடி
பாட்டுப் பாடும் காவடி
பழநியப்பன் காவடி
சின்னச் சின்னக் காவடி
செந்தில் நாதன் காவடி
வண்ண வண்ணக் காவடி
வள்ளிநாதன் காவடி
முன்னும் பின்னும் காவடி
முருக வேலன் காவடி
கண்ணும் மனமும் காவடி
கந்த வேலன் காவடி
 சின்னச் சின்னக் காவடி
செந்தில் நாதன் காவடி
வண்ண வண்ணக் காவடி
வள்ளிநாதன் காவடி
இரத்தினவேல் காவடி
இன்ப மூட்டும் காவடி
பழநி மலைக் காவடி
பஞ்சந் தீர்க்கும் காவடி
சின்னச் சின்னக் காவடி
செந்தில் நாதன் காவடி
வண்ண வண்ணக் காவடி
வள்ளிநாதன் காவடி
சென்னி மலைக் காவடி
சேவற் கொடியோன் காவடி
தண்ணீர் மலைக் காவடி
தாகம் தீர்க்கும் காவடி
சின்னச் சின்னக் காவடி
செந்தில் நாதன் காவடி
வண்ண வண்ணக் காவடி
வள்ளிநாதன் காவடி 
பாலும் பழமும் காவடி
பஞ்சாமிர்தக் காவடி
வேலும் மயிலும் காவடி
வினைகள் தீர்க்கும் காவடி
சின்னச் சின்னக் காவடி
செந்தில் நாதன் காவடி
வண்ண வண்ணக் காவடி
வள்ளிநாதன் காவடி
சின்னச் சின்னக் காவடி
செந்தில் நாதன் காவடி
வண்ண வண்ணக் காவடி
வள்ளிநாதன் காவடி

🌺🌺🌺🌺🌺🌺


.zig-zag { border: none; width: 50%; margin: auto; margin-top: 5%; margin-bottom: 5%; height: 40px; background: linear-gradient(135deg, #ECEDDC 25%, transparent 25%) -20px 0, linear-gradient(225deg, #ECEDDC 25%, transparent 25%) -20px 0, linear-gradient(315deg, #ECEDDC 25%, transparent 25%), linear-gradient(45deg, #ECEDDC 25%, transparent 25%); background-size: 40px 40px; background-color: #EC173A;}

About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.