ஆடு மயிலே கூத்தாடு மயிலே

Om Muruga

Murugan  Devotional Song Lyrics
Singer - Bangalore A.R.Ramani Ammal

ஆடு மயிலே கூத்தாடு மயிலே கதிர்காமக் கந்தனைக் கூத்தாடு மயிலே

அருகினில் நின்று அருள் புரியும் குகன் … கந்தன் அருமையாய் அந்தரங்கத்திருக்கும் குகன் கறுவிழி வள்ளிமானுக்குகந்த குகன் … கந்தன் திருவடித் தாங்கி நின்றே ஆடு மயிலே

ஆடு மயிலே கூத்தாடு மயிலே கதிர்காமக் கந்தனைக் கூத்தாடு மயிலே

துள்ளித் துள்ளி விளையாடும் பால முருகன் … கந்தன் அள்ளி அள்ளி அருள் தரும் சீல முருகன் வள்ளியின் கரம் பிடித்த வேலன் முருகன் … கந்தன் திருவடித் தாங்கி நின்றே ஆடு மயிலே ஆடு மயிலே கூத்தாடு மயிலே கதிர்காமக் கந்தனைக் கூத்தாடு மயிலே

மனமது கனிந்திடில் மருவும் குகன் … கந்தன் கனவிலும் கண் சிமிட்டிக் காட்டும் குகன் தனதென தான் பரிந்து பேசும் குகன் (2) … கந்தன் திருவடித் தாங்கி நின்றே ஆடு மயிலே ஆடு மயிலே கூத்தாடு மயிலே நீ ஆடு … விளையாடு … கூத்தாடு மயிலே … விளையாடு மயிலே

ஆடு மயிலே கூத்தாடு மயிலே கதிர்காமக் கந்தனைக் கூத்தாடு மயிலே

அருகினில் நின்று அருள் புரியும் குகன் … கந்தன்
ஆருமுகம் கொண்ட சரவண முருகன்

கூரும் அடியார்கள் வினை தீர்க்கும் முருகன் … கந்தன்
கூரும் அடியார்கள் குறை தீர்க்கும் முருகன் … கந்தன்
திருவடித் தாங்கி நின்றே ஆடு மயிலே

ஆடு … விளையாடு … கூத்தாடு மயிலே … கூத்தாடு மயிலே

ஆடு மயிலே கூத்தாடு மயிலே கதிர்காமக் கந்தனைக் கூத்தாடு மயிலே


🦚🦚🦚
About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.