வேலவா வடி வேலவா,வேடனாக வந்து நின்ற வேலவா

Singer - Bangalore A R Ramani Ammal

வெற்றிவேல் முருகனுக்கு … அரோகரா!
வள்ளி மணவாளனுக்கு … அரோகரா!

வேலவா வடி வேலவா
வேடனாக வந்து நின்ற வேலவா
ஓடிவா … அன்பரை நாடிவா
ஆண்டியாக வந்து நின்ற ஆண்டவா

வேலவா வடி வேலவா
வேடனாக வந்து நின்ற வேலவா
ஓடிவா … அன்பரை நாடிவா
ஆண்டியாக வந்து நின்ற ஆண்டவா
வேலவா …
 வெற்றிவேல் முருகனுக்கு … அரோகரா!
வள்ளி மணவாளனுக்கு … அரோகரா!

சின்னஞ்சிறு பாதம் எடுத்து ஆடிவா … ஆடிவா
சின்னஞ்சிறு பாதம் எடுத்து ஆடிவா … ஆடிவா
சிங்கார வேலுடனே ஓடிவா … ஓடிவா
சிங்கார வேலுடனே ஓடிவா … ஓடிவா
சிந்தையிலே நினைப்பவரை நாடிவா...

உன்னை சிந்தையிலே நினைப்பவரை நாடிவா

சின்னஞ்சிறு சிவகுமரா ஓடிவா
வேலவா …
 வெற்றிவேல் முருகனுக்கு … அரோகரா!
வள்ளி மணவாளனுக்கு … அரோகரா!
முத்தே ரத்தினமே … முருகையா
முத்தே ரத்தினமே … முருகையா..முருகையா
முத்தே ரத்தினமே … முருகையா...முருகையா
முழுமதி முகத்தவனே … கந்தையா … கந்தையா
முழுமதி முகத்தவனே … கந்தையா … கந்தையா
முத்தகனே வினை தீர்க்கும் வேலையா
வடி வேலையா … உன் கையில் வேலையா
அந்த வெள்ளிமலை நாதன் பெற்ற சின்னையா
அந்த வெள்ளிமலை நாதன் பெற்ற சின்னையா

வேலவா வடி வேலவா
வேடனாக வந்து நின்ற வேலவா
ஓடிவா … அன்பரை நாடிவா
ஆண்டியாக வந்து நின்ற ஆண்டவா

வேலவா வடி வேலவா
வேடனாக வந்து நின்ற வேலவா
ஓடிவா … அன்பரை நாடிவா
ஆண்டியாக வந்து நின்ற ஆண்டவா
வேலவா …

About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.