Jaga Janani Jai Jai Ma English LyricsSinger - Anup Jalota


Jaga Janani Jai Jai  Ma, Jaga Janani Jai Jai
Bhaya Harini Bhava Tarini, Bhava Bhamini Jai Jai.
Jaga Janani Jai Jai  Ma, Jaga Janani Jai Jai 
Bhaya Harini Bhava Tarini, Bhava Bhamini Jai Jai.

Tu Hi Sata Cita Sukhamaya, Shuddha Brahma Rupa;
Satya Sanatana Sundara, Para-Shiva Surabhupa.
Jaga Janani Jai Jai  Ma, Jaga Janani Jai Jai 
Bhaya Harini Bhava Tarini, Bhava Bhamini Jai Jai.

Adi Anadi Anamaya, Avicala Avinashi;
Amala Ananta Agocara, Aja Ananada Rashi.
Jaga Janani Jai Jai  Ma, Jaga Janani Jai Jai 
Bhaya Harini Bhava Tarini, Bhava Bhamini Jai Jai.

Avikari Aghahari, Akala Kaladhari;
Karta Vidhi Bharata Hari, Hara Sanshara Kari.
Jaga Janani Jai Jai  Ma, Jaga Janani Jai Jai 
Bhaya Harini Bhava Tarini, Bhava Bhamini Jai Jai.

Tu Vidhi-Vadhu Rama Tu, Uma Mahamaya;
Mula Prakriti Vidya Tu, Tu Janani Jaya.
Jaga Janani Jai Jai  Ma, Jaga Janani Jai Jai 
Bhaya Harini Bhava Tarini, Bhava Bhamini Jai Jai.

Ram Krishna Tu Sita, Vraja Rani Radha;
Tu Vancha-Kalpadruma, Harini Saba Badha.
Jaga Janani Jai Jai  Ma, Jaga Janani Jai Jai 
Bhaya Harini Bhava Tarini, Bhava Bhamini Jai Jai.

Dasha Vidyaa Nava Durga, Nana Shastra Kara;
Ashta Matrika Yogini, Nava-nava Dhara.
Jaga Janani Jai Jai  Ma, Jaga Janani Jai Jai 
Bhaya Harini Bhava Tarini, Bhava Bhamini Jai Jai..

Tu Paradhama Nivasini, Maha Vilasini Tu;
Tu Hi Shmashana Viharini, Tandava Lasini Tu.
Jag Janani Jai Jai  Ma, Jaga Janani Jai Jai 
Bhaya Harini Bhava Tarini, Bhava Bhamini Jai Jai.

Sura Minu Mohini Saumya, Tu Shobha Dhara;
Vivasana Viata Svarupa, Pralaya Mayi Dhara.
Jaga Janani Jai Jai  Ma, Jaga Janani Jai Jai 
Bhaya Harini Bhava Tarini, Bhava Bhamini Jai Jai..

Tu Hi Sneha Sudha Mayi, Tu Ati Garala Mana;
Ratna Vibhushita Tu Hi, Tu Hi Ashti Tana.
Jag Janani Jai Jai  Ma, Jaga Janani Jai Jai 
Bhaya Harini Bhava Tarini, Bhava Bhamini Jai Jai..

Muladhara Nivasini, Iha Para-Siddhi Prade;
Kalatika Kali, Kamala Tu Varade.
Jaga Janani Jai Jai  Ma, Jaga Janani Jai Jai 
Bhaya Harini Bhava Tarini, Bhava Bhamini Jai Jai.

Shakti Shaktidhara Tu Hi, Nitya Abheda Mayi;
Bheda Pradarshini Vani, Bvimale, Veda Trayi.
Jag Janani Jai Jai  Ma, Jaga Janani Jai Jai 
Bhaya Harini Bhava Tarini, Bhava Bhamini Jai Jai.

Hama Ati Dina Dukhi, Ma, Vipata Jala Ghere;
Hai Kaputa Ati Kapati, Para Balaka Tere.
Jag Janani Jai Jai  Ma, Jaga Janani Jai Jai 
Bhaya Harini Bhava Tarini, Bhava Bhamini Jai Jai.

Nija Svabhava-Vasha, Janani, Daya Drishti Kijai;
Karuna Kara, Karuna-Mayi, Carana Sharana Dijai.
Jaga Janani Jai Jai  Ma, Jaga Janani Jai Jai 
Bhaya Harini Bhava Tarini, Bhava Bhamini Jai Jai. .

Jaga Janani Jai Jai  Ma, Jaga Janani Jai Jai
Bhaya Harini Bhava Tarini, Bhava Bhamini Jai Jai.

Jaga Janani Jai Jai  Ma, Jaga Janani Jai Jai 
Bhaya Harini Bhava Tarini, Bhava Bhamini Jai Jai.

Jaga Janani Jai Jai  Ma, Jaga Janani Jai Jai
Bhaya Harini Bhava Tarini, Bhava Bhamini Jai Jai.

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.