Bala Mukundashtakam Lyrics

Kara Ra Vindena Pada Ra Vindham
Mukhara Vinde Vini Vesay Antham
Vatasya Pathrasya Pute Sayanam
Balam Mukundam Mansas Smarami.       

Samhruthya Lokaan Vatapathra Madhye
Sayana Madhyantha Vihaina Roopam
Sarveshwaram Sarva Hitha Vatharam
Balam Mukundam Manasas Smarami.              

Indeevara Shyamala Komal Angam
Indrathi Devarchitha Pada Padmam
Santhana Kalpa Druma Maasritha Naam
Balam Mukundam Manasas Smarami.              

Lambhalakam Lambhitha Hara Yashtim
Srungara Leelangitha Dantha Pank Theem
Bimbadaram  Charu Vilasa Naethram
Balam Mukundam Manasas Smarami.              

Sikh Yae Nithayadhya Payo That Heeni
Bahir Gadayam Vraja Nayi Kayam
Bukthwa Yadeshtam Kapatena Suptham
Balam Mukundam Manasas Smarami.              

Kalinda Jantha Sthitha Kai Yasya
Phanagrange Natana Priyantham
Thath Pucha Hastham Sara Daendu Vakthram
Balam Mukundam Manasas Smarami.              

Uloo Khale Badha Mudhara Souryam
Uthunga Padmarjuna Bhanga Leelam
Uthphulla Padmaya Tha Charu Naethram
Balam Mukundam Manasas Smarami.              

Aalokhya Maadur Mukha Madarena
Sthanyam Pibhantham Sasareehuaksham
Sachinmayam Devam Anantharoopam
Balam Mukundam Manasas Smarami.

About Kantharaj Kabali

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Shiva Song Lyrics

Murugan Devotional Songs Lyrics

.

Lakshmi Devotional Songs Lyrics

.